Lån på bil, bil som gåva och bodelning

2016-01-24 i Bodelning
FRÅGA
Gift par. Mannen lånar pengar till bil av hustruns mor . Inga papper skrivs. Återbetalning sker om än sporadisk. Stor del av lånet återstår att betala. Nu är skilsmässa på gång, i och med det så skänker mannen bilen till sitt särkullsbarn, utan hustruns vetskap. Bilen är kvar i hans hem, men på pappret äger sonen den. Vad säger lagen.???Blir bilen föremål för bodelning??Kan mamman få tillbaka sina pengar då inga papper skrivits?Är det lagligt att göra så som mannen gjort??
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Du ställer en intressant fråga som jag ska besvara så tydligt som möjligt. Eftersom att det rör sig om flera olika frågor kommer jag dela upp frågorna i olika delar.

Kan styrmodern får tillbaka sina pengar, trots att inga papper skrivits?

Som jag ser lånet för bilen är den möjliga vägen för styrmodern att få betalt, att inleda en process mot mannen. I ett sådant fall skulle det vara en bevisfråga om beloppet är att se som ett lån eller en gåva. Går det att bevisa att pengarna som styrmodern lånade ut till mannen var ett lån och inte en gåva, är det möjligt för styrmoderna att vinna en process mot mannen för att denne ska betala tillbaka lånet. Av ett avgörande från Högsta Domstolen är det troligt att det är mannen som ska bevisa att det rör sig om en gåva (NJA 2014 s 364) och omständigheterna i ert fall talar i styrmoderns favör. Det är med andra ord möjligt att kräva tillbaka pengarna trots att papper saknas, om det går att bevisa på annat sätt att pengar utbetalats till mannen (exempelvis kontoutdrag, vittnesbevisning och liknande).

Vad säger lagen om att ge bort bilen utan hustruns vetskap?

En grundläggande princip inom äktenskapsrätten är att varje make ensam råder över sin egendom och svarar för sina egna skulder (1:3 ÄktB). Detta innebär att en make som köper något är att betraktas som ägare till det köpta. Med andra ord får en make fritt disponera och använda sina tillgångar hur än denne behagar, med vissa undantag som inte är tillämpliga här. Detta innebär i detta fall att bilen var din mans egendom som han haft möjlighet att ge bort.

I detta fall måste dock beaktas att äktenskapsskillnad var på gång. Om talan om äktenskapsskillnad väcktes innan bilen skänktes bort kommer bilen (eller i vart fall dess värde) ingå i bodelningen mellan makarna. Detta följer av den så kallade kritiska tidpunkten. Denna innebär att den egendom som maken hade vid tidpunkten för när talan om äktenskapsskillnad har väckts, är den egendom som ska ingå i bodelningen. Om därför talan väcktes innan bilen lämnades bort ska bilen (eller i vart fall bilens värde) ingå i bodelningen.

Är det lagligt att göra som mannen gjort?

Det finns inget straffrättsligt brott som mannen kan ha begått i detta fall som jag kan se.

Eftersom att det rör sig om civilrättsliga frågor är det upp till er som berörda parterna att komma överens. Är man är oense kan man gå till domstol. Här skulle jag dock rekommendera er att ansöka om en bodelningsförrättare. En sådan skulle avgöra vad som ska ingå i bodelningen och betydligt underlätta äktenskapsskillnaden.

Jag hoppas jag svarade på dina frågor och jag önskar dig en trevlig dag.

Mvh,

Simon Adolfsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86874)