Lämpligt arvode till styrelse i bostadsrättsförening

Hej !

Vad är det lämpliga BRF styrelsearvode , föreningen har 230 lägenheter, det pågår bara underhållsarbete, har förvaltare, ligger i stockholmstrakten .

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det saknas bestämmelser i lagstiftningen om styrelseledamöters och revisorers rätt att uppbära arvode för sina insatser för föreningen. Ett styrelseuppdrag i en bostadsrättsförening är i grunden en ideell arbetsinsats. Är det så att föreningen vill att styrelsen ska arvoderas för att visa sin uppskattning ska detta beslutas om på föreningsstämma. Hur stort arvodet ska vara avgör varje förening själv efter egen skälighetsbedömning. Stämmobeslut om arvode bör avse ett gemensamt belopp för hela styrelsen som sedan själv fördelar detta inom sig.

Enligt Bostadsrätterna är arvodesnivåer i storleksordningen 1000 - 1500 kronor per lägenhet och år vanliga i föreningar som har 30 - 50 lägenheter. I större föreningar kanske beloppen blir omotiverat höga om man enbart fokuserar på antalet lägenheter, varför det kan vara rimligt att i de fallen hålla sig något lägre.

En undersökning som Fastighetsägarna Stockholm gjort bland Stockholms bostadsrättsföreningar visar att det finns ett samband mellan föreningens storlek och nivån på arvodet, ju större förening desto större arvode. Enligt undersökningen är det vanligt med arvoden på 100 000 kr och uppåt för stora föreningar med över 200 lägenheter.

Hoppas att detta svar kan ge en fingervisning till er bostadsrättsförening. Återkom gärna om det är något annat ni undrar över!

Med vänliga hälsningar,

Linn EngdahlRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000