Lämnat bostad utan att medta tillhörigheter

FRÅGA
min sons sambo har flyttat för 3månader sedan bett henne hämta sina saker ,men inte gjort det har även skickat sms vad ska han göra?
SVAR

Hej och tack för din fråga,

Inledningsvis vill jag påtala att jag förstår frustrationen som uppstår i din sons fall, när tidigare sambo inte hämtar sakerna trots att han försökt få henne att göra det. I de fall sakerna skulle slängas, aktualiseras den straffrättsliga bestämmelsen som återfinns i Brottsbalkens kapitel 10, paragraf 4 (BrB 10 kap. 4 §), se här, om olovligt förfogande, då din son inte äger hans tidigare sambos egendom. Brottet olovligt förfogande förövas mot ”annans äganderätt” och själva ägarintresset är vad straffbudet avser att skydda.

Man kan emellertid anföra att ex-sambon avsagt sig äganderätten till egendomen, genom att inte visa sig villig att hämta sin saker. Då kan sakerna vara att betrakta som frivilligt övergivna, s.k. egendom "res derelicta". Det tillämpas emellertid främst när tidigare ägare frivilligt övergivit saker i gåvoavsikt som på ett eller annat sätt antyder att ägaren vill att din son ska få ta del av egendomen.

Det förfarande som främst står din son till buds är att påkalla s.k. vanlig eller särskild handräckning av kronofogdemyndigheten, KFM, i enlighet med lag om betalningsföreläggande och handräckning, se här.
I praktiken kan detta, om det beviljas, innebära att din sons ex-sambo blir skyldig att hämta sina saker då det kan innebära att din sons besittning till hans bostad rubbas då dess användbarhet begränsas. En längre tids ofrivilligt förvarande av annans saker torde inte anses ligga i linje med ett normalt boende, varför f.d. sambon kan ådra sig ansvar för egenmäktigt förfarande till följd av hennes handling att rubba besittning till hans bostad. I ett sådant läge av egenmäktigt rubbande av besittning eller hindrande av hans utövande av rätten till bostaden får en ansökan om särskild handräckning ges in till KFM. Ansökan till KFM finner du här: http://www.kronofogden.se/AnsokanBetalningsforelaggandevanlighandrackning.html

Avslutningsvis vill jag uppmana din son till att på nytt försöka ta kontakt med f.d. sambon och upplysa om situationen och återigen be henne hämta sin tillhörigheter. Skulle då inte rättelse ske bör han förslagsvis begära KFM:s bistånd i form av handräckning.

Jag önskar din son lycka till med ärendet och om du har fler frågor, är du välkommen att återkomma!

Malin Dijnér
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB (185)
2020-10-20 F.d pojkvän vägrar att lämna tillbaka saker, olovligt förfogande.
2020-09-15 Vad är mutbrott?
2020-08-25 Är det tillåtet att slänga annans egendom?
2020-08-25 Vad händer om någon gjort sig skyldig till förskingring?

Alla besvarade frågor (85214)