Lämnad av sin man under graviditet, vad händer nu?

2016-12-11 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Min "man" lämnade mig under graviditeten och flyttade till en annan kommun. Vi har ett barn på tre år sedan tidigare. Jag har fött barnet nu och han vägrar samarbeta kring det, vill inte skriva på myndighetspapper, anmälan om namn mm. inte heller avstå föräldrapenning som han tidigare hade lovat. Det går inte att kommunicera med honom innan han börjar bråka och sätta barnens angelägenheter emellan oss trots att han inte bryr sig om dem och tar inget ansvar överhuvudtaget. Han ämnade mig gravid trots en komplicerad graviditet och frågade inte ens om att få se barnet när det föddes. När han lämnade mig reste han iväg utan att fråga om sin förstfödda i en hel månad. vad gör man med sådana? Kan jag kräva ensam vårdnad för att slippa provoceras varje gång en underskrift krävs och för att jag bär på barnens fulla ansvar?Jag har berättat till tingsrätten som har bokat en muntlig förberedelse. Vad händer nu?Vad händer om han inte avstår dagarna, kommer han ta barnet vid 6 månader till en annan kommun? hur ska jag se min bebis? han kan inte alls ta hand om en bebis men vill bara jävlas med mig. Var ska barnet bo då? han själv bor hos sin syster som har en familj. Hur ska jag klara av detta ?Och de andra myndighetspappren, kommer tingsrätten diskutera med honom om att skriva under eller vad händer i den frågan?. namn, passansökan mm.. ska jag vara låst i Sverige hela mitt liv och inte kunna åka på semester för att han vill det?Vad ska jag göra?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Jag kommer i mitt svar hänvisa till föräldrabalken (FB), den hittar du här!

Skulle ni under den muntliga förberedelsen inte komma överens om en lösning så kan domstolen utdöma ett interimistiskt beslut om vad som ska gälla fram till dess att tvisten är avgjord, se 6 kap 20 § FB. Detta kan bli aktuellt när föräldrarna bor på olika orter, vilket är fallet här. Domstolen kan då till exempel säga att barnen ska bo hos dig medan tvisten pågår och då kan inte din man hävda att de ska bo hos honom.

Under processens gång kan ni få hjälp av socialnämnden att komma överens genom samarbetssamtal, se 6 kap 18 § FB. Här kan vara ett bra tillfälle att försöka nå enighet, inte bara om vårdnaden, utan även om myndighetspapprena och föräldraledighet. Skulle inte samarbetssamtalen fungera kan domstolen sätta in en medlare för att försöka få er att komma överens, se 6 kap 18a § FB.

Om ni inte lyckas nå en överenskommelse så går tvisten till huvudförhandling i domstolen. I vårdnadstvister är gemensam vårdnad utgångspunkten, men ensam vårdnad blir aktuellt antingen om ena föräldern är olämplig, tex utsätter barnet för fara, eller om föräldrarna har stora samarbetssvårigheter i frågor som rör barnen, se 6 kap 5 § FB. I ditt fall verkar det finnas sådana samarbetsproblem. Går det inte att se någon möjlighet till förbättring inom en överskådlig tid, så talar det för ensam vårdnad. Ensam vårdnad innebär att det bara är den ena föräldern som har rätt och skyldighet att fatta beslut i frågor som rör barnen, se 6 kap 11 § FB. Det innebär dock inte automatiskt att den andra föräldern helt utesluts, utan huvudregeln är att den föräldern har umgängesrätt, se 6 kap 15 § FB. Både den ensamma vårdnadshavaren och umgängesföräldern har ett ansvar att se till att umgänget sker.

Viktigt att komma ihåg i sådana här tvister är att de tar lång tid och att domstolen bara kommer ta hänsyn till vad som är barnens bästa. Ingen hänsyn kommer tas till vad som är bäst för er föräldrar. Om det skulle vara så att du måste överlämna barnen till din make under en viss tid, så försök se det som att du hjälper dem att upprätthålla en god kontakt med sin pappa och att det är för barnens bästa.

Om du inte redan har en jurist som kan företräda sig i rätten, så rekommenderar jag starkt att du anlitar en. Då får du experthjälp och någon som kan för din talan i domstolen.

Hoppas du har fått någorlunda svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (780)
2020-11-27 Får en frånvarande far begära vårdnadsrätt?
2020-11-26 Kan jag påverka ena förälderns umgängesrätt?
2020-11-22 kan man bestämma vem som ska ha vårdnaden i ett testamente?
2020-11-22 Kan man hindra barnen från att träffa exets nya partner?

Alla besvarade frågor (86615)