FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte28/10/2013

Lämna/bekräfta uppgifter i bouppteckning under ed

Hej! Min far dog den 4/9, men min mor och min syster lever. I testamentet angav far att gåvor till mig och min syster efter den 1/1 2011 ska ses som förskott på arv. Vid bouppteckningen fick jag uppdraget att gå igenom fars efterlämnade papper för att sammanställa gåvor till min syster och mig. Nu har jag hittat ytterligare två tillägg till testamentet, och uppgifter om att det fanns obetalda lån från far till min syster och svåger på 250 000 plus 60 000 kronor så sent som 2012. Bouppteckningsmannen och min syster vill emellertid inte svara på frågor om dessa lån, och de vill inte heller samarbeta med mig för att reda ut om det förekommit fler gåvor till min syster (förutom de 250 013 kronor som förtecknas i fars egen bokföring). Mor orkar inte ta itu med detta. Hur ska jag göra för att komma vidare? Kan en advokat hjälpa mig att få fram uppgifterna så att vi kan bli klara med bouppteckningen?

Lawline svarar

Hej,
tack för din fråga. Vid en bouppteckning antecknas samtliga tillgångar och skulder som den avlidne hade den dag personen avled. De totala 310 000 kr som din syster och svåger erhållit från din far ses som en fordran på dem ifall en utlåning har skett. En fordran utgör en tillgång i din fars kvarlåtenskap och ska därför tas upp i bouppteckningen. Ifall det inte framkommer av din fars anteckningar att det är ett lån som ska betalas tillbaka, kan en gåva har skett. Som testamentet säger är detta ett förskott på arv i så fall till din syster som även det ska tas upp. Den eventuella gåvan till din svåger (ifall han själv har fått pengar) är en annan sak eftersom han inte binds av din fars uttalande i testamentet och inte heller av huvudregeln i 6 kap 1 § ÄB som säger att alla gåvor till barn är förskott på arv ifall inget annat sägs. Din svåger har då bevisbördan för att han har fått en gåva av din far där din far hade gåvoavsikt. Vad som står i din fars anteckningar spelar således roll. Har han fått en gåva ska den inte tas upp som en tillgång i bouppteckningen. 
Enligt 20 kap 6 § ÄB, som du kan hitta https://lagen.nu/1958:637#K20P6S1, har du möjlighet att begära att din syster och svåger inför domstol lämnar eller bekräftar uppgifter i bouppteckningen under ed. På så sätt kan du få reda på vilka lån/gåvor din syster fått och även vilka lån/gåvor din svåger erhållit. Kravet för att du ska kunna göra detta är att du ska ta del av din fars kvarlåtenskap. Det innebär att du antingen ska få efterarv när din mor avlider enligt den vanliga arvsordningen, du ska få ta del av kvarlåtenskapen som testamentstagare eller på grund av att du begär laglott ifall hela kvarlåtenskapen testamenterats bort. Hela det här förfarandet görs inför domstol, varför du måste stämma din syster och svåger. Lättast är att du vänder dig till en advokat för att få hjälp med det. Om det skulle vara som så att din syster eller svåger avsiktligt inte lämnar riktiga uppgifter inför domstolen, begår de ett brott som är straffbart enligt brottsbalken. Er boutredningsman (ej bouppteckningsförrättare) kan också ta upp det här ärendet i domstol och föra processen.

Vänliga hälsningar,

Beatrice RohdinRådgivare