Lämna små barn ensamma hemma

2017-12-11 i Barnrätt
FRÅGA
Är det enl. lag förbjudet att lämna en 4-åring ensam sovande i lgh på vån 3, på kvällen, när man går ut med hunden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget lagstadgat förbud mot att göra så. Det är en komplicerad fråga vad som är rätt och fel när det gäller barnuppfostran och hur barn ska behandlas; till exempel huruvida det är rätt eller fel att lämna små barn ensamma hemma. Det blir snarare än moralisk diskussion eftersom det inte är reglerat i lag. När det gäller den "juridiska inblandningen" i förhållandet mellan föräldrar och barn finns lagar och regler som i allmänhet ställer upp att föräldrar bland annat har en skyldighet att tillgodose barns behov och att barn har rätt till omvårdnad, samt att hänsyn ska tas till barnets bästa, men det regleras inte hur detta ska ske i detalj, utan det är i princip upp till varje enskild förälder. Ytterst kan ju exempelvis socialtjänsten bli inkopplad om det finns skäl att anta att barn far illa, men det måste göras en bedömning i det enskilda fallet.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?