Lämna barnet ensam med förälderns partner?

2018-10-27 i Barnrätt
FRÅGA
Min fästmö/sambo har en dotter sedan tidigare förhållande, hon är 3,5år. Vi har vart tillsammans i två år.Min fästmö ska I helgen åka iväg, och tanken är att jag och dottern skall vara hemma tillsammans. Dotterns biologiska far vill därför inte släppa iväg henne till mig, då han alltid haft något emot mig, och säger då att han inte litar på mig. Dem har delad vårdnad och kommit överens om varannan vecka ihop med dottern, denna helgen är våran vecka. Han hotar med att kontakta jurist som han då hoppas skall säga att han inte behöver släppa iväg henne till vårat hem. Vad kan vi göra för att få ett stopp för detta? Är det lag på att han inte behöver släppa iväg henne?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Inledningsvis kommer jag redogöra generellt för vad som gäller vid gemensam vårdnad. Sedan kommer jag resonera kring hur situationen ser ut just i ditt fall.

Vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken

Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § föräldrabalken). Det är vårdnadshavarnas skyldighet att se till att dessa behov blir tillgodosedda (6 kap. 2 § föräldrabalken). Vidare är utgångspunkten vid alla typer av beslut gällande vårdnad, boende och umgänge, att barnets bästa ska sättas i första rummet (6 kap. 2a § 1 st. föräldrabalken). Vad som är att anse vara barnets bästa finns det ingen enhetlig definition som avgör. Detta varierar från fall till fall.

Vidare har vårdnadshavarna en rätt och skyldighet att bestämma över barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11 § föräldrabalken). Om vårdnadshavarna har gemensam vårdnad ska dessa gemensamt bestämma över frågor som rör barnet, med andra ord föreligger en gemensam bestämmande rätt (6 kap. 13 § föräldrabalken). Att en gemensam bestämmanderätt föreligger innebär dock inte att precis alla beslut måste tas gemensamt. Den vårdnadshavare som har barnet hos sig för tillfället får fatta vissa enklare beslut på egen hand. Exempel på sådana saker är val av mat, kläder, sovtider och vad barnet ska göra på sin fritid. Dotterns biologiska fars möjlighet att påverka hur vardagen ser ut när dottern är hos er är därmed begränsad.

Sammanfattningsvis

Som jag ovan nämnt är dock utgångspunkten i gällande rätt att barnets bästa alltid ska sättas i första rummet vid beslut om exempelvis vårdnad. Vidare har en förälder möjlighet att på egen hand fatta enklare beslut. Att din fästmö beslutar att åka bort över helgen borde därmed inte vara några problem så länge dottern på något sätt inte tar skada över att vara ensam med dig. Det går även att argumentera för att dotterns bästa inte sätts i första rummet om hennes biologiska pappa förhindrar att din fästmö får träffa henne. Detta skulle kunna utgöra en grund för att tillerkänna din fästmö ensam vårdnad.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Elinor Berg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1311)
2019-10-08 Vilket resonemang ligger bakom FB 9:7?
2019-10-03 Vem har rätt att bestämma över ett barns fritidsaktiviteter?
2019-10-03 Hur får jag ensam vårdnad när den andre föräldern varit med om en allvarlig olycka och inte kan ta hand om sig själv?
2019-10-03 Vad är mina chanser för enskild vårdnad?

Alla besvarade frågor (73715)