Lämna barn ensamma hemma när man åker på semester

2018-10-04 i Barnrätt
FRÅGA
Jag fick idag höra att det är olagligt att lämna sin 16-åring hemma när man åker på semester i 8 dagar. Stämmer verkligen detta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ej lagreglerad situation
Det finns ingen lag som reglerar om och i vilken utsträckning man får lämna barn ensamma hemma. Det är därför inte olagligt för en förälder att lämna sin 16-åring hemma när hen åker på semester.

Vårdnadshavares ansvar för barns omvårdnad
I föräldrabalken (FB) finns de regler som reglerar föräldrars ansvar för sina barn. Det som sägs i föräldrabalken är bland annat att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB) och vårdnadshavarna ska även se till att barnet får den tillsyn som behövs, med hänsyn till bland annat barnets ålder och utveckling (6 kap. 2 § FB). Den viktigaste principen inom barnrätten är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).

Eftersom situationen inte är lagreglerad är det upp till vårdnadshavarna att tillsammans besluta om vad som är bäst för barnet (6 kap. 11 och 13 § FB).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emilia Simu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1139)
2019-03-23 Gäller muntligt umgängesavtal?
2019-03-21 Bonusförälders skyldigheter mot sambos barn efter giftermål
2019-03-20 Vårdnad om barn vid vårdnadshavares bortgång
2019-03-19 Kan jag bestämma vem som ska hämta/lämna barnen i skolan på pappans vecka?

Alla besvarade frågor (66986)