FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt04/10/2018

Lämna barn ensamma hemma när man åker på semester

Jag fick idag höra att det är olagligt att lämna sin 16-åring hemma när man åker på semester i 8 dagar. Stämmer verkligen detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ej lagreglerad situation
Det finns ingen lag som reglerar om och i vilken utsträckning man får lämna barn ensamma hemma. Det är därför inte olagligt för en förälder att lämna sin 16-åring hemma när hen åker på semester.

Vårdnadshavares ansvar för barns omvårdnad
I föräldrabalken (FB) finns de regler som reglerar föräldrars ansvar för sina barn. Det som sägs i föräldrabalken är bland annat att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (6 kap. 1 § FB) och vårdnadshavarna ska även se till att barnet får den tillsyn som behövs, med hänsyn till bland annat barnets ålder och utveckling (6 kap. 2 § FB). Den viktigaste principen inom barnrätten är att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2 a § FB).

Eftersom situationen inte är lagreglerad är det upp till vårdnadshavarna att tillsammans besluta om vad som är bäst för barnet (6 kap. 11 och 13 § FB).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emilia SimuRådgivare
Hittade du inte det du sökte?