FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTÖvrigt15/03/2016

Lagval vid arv

Jag är dubbel medborgare, svensk och amerikansk, bosatt i Sverige. Har bott i Californien i femtio-fem år. Är det möjligt för mig att välja att Californisk lag skall gälla när jag dör, eller gäller den nya arvslagen bara inom EU?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

"Förordning (EU) nr 650/2012 om arvsfrågor och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg" tillämpas i Sverige på dödsfall från och med den 17 augusti 2015. Den lag som är tillämplig på arvet är i regel lagen i det land där den avlidna var bosatt vid tidpunkten för dödsfallet. I artikel 20 stadgas emellertid att den lag som anges i denna förordning ska tillämpas oavsett om det är en medlemsstats lag eller inte. Vidare stadgas i artikel 22 att en person får låta rätten till sitt arv i dess helhet styras av lagen i den stat där personen är medborgare vid tidpunkten för sitt val eller vid sin död. En person som är medborgare i flera länder får välja lagen i en av de stater i vilken personen är medborgare vid tidpunkten för sitt beslut eller vid sin död.

I ditt fall innebär detta att du således kan välja att amerikansk lag ska tillämpas på arvet. Det krävs emellertid att lagvalet uttryckligen anges i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller att det framgår av villkoren i ett sådant.

Lawline RådgivareRådgivare