Lagval vid arv

FRÅGA
Jag är EU-tjänsteman, boende i Belgien och obegränsat skattskyldig i Sverige (förutom för EU inkomsten som jag skattar för hos EU, vilket är reglerat i Protokollet om Europeiska Unionens Immunitet och Privilegier) Vad händer om jag dör? Vilket lands arvsrätt tillämpas? Jag och min fru (jobbar i Belgien men inte på EU) har hus i Sverige och i Belgien. Är det skillnad på fast och lös egendom i mitt fall?Jag förstår att mina barn också anses ha 'skattemässig hemvist' i Sverige.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

För tillfället gäller det i svensk lag att arv efter en svensk medborgare ska fördelas enligt svensk lag och ärvdabalkens regler blir tillämpliga. Detta enligt 1§ lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbon (IDL). Dock kommer successionsförordningen 650/2012, en EU-förordning, börja tillämpas detta året. Om man avlider den 17 augusti 2015 eller därefter så ska förordningen tillämpas istället för IDL.

Enligt art 21 i successionsförordningen är det lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död som ska tillämpas på arvet. Det innebär att om du dör efter den 17 augusti så ska belgisk lag tillämpas om du anses bo där vid tidpunkten. Om du både har hus och arbete i Belgien och bor där större delen av tiden är det troligt att Belgien anses vara hemvist-stat. Belgisk lag ska i så fall tillämpas på hela arvet, det spelar ingen roll var egendomen befinner sig eller om det är fast eller lös egendom.

I art 21.2 stadgas det att om den avlidne har uppenbart närmare anknytning till en annan stat ska lagen i det landet tillämpas istället. Det hade möjligtvis kunna göra att svensk lag ska tillämpas istället, men det kräver att man knappt har någon anknytning till hemviststaten vilket du torde ha. Exempel på artikeln kan tillämpas är när en irakier kommer till Sverige utan någon anknytning och dör efter två veckor. Då hade det varit orimligt att tillämpa svensk lag på dödsboet.

Om du vill att svensk lag ska tillämpas istället för belgisk lag finns det en möjlighet i art 22 att välja att medborgarlandets lag ska tillämpas istället. Då måste man ange lagvalet uttryckligen i en förklaring i form av ett förordnande om kvarlåtenskap eller framgå av villkoren i ett sådant.

Matilda Hellström
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (826)
2020-07-05 Gåvor och testamente - generellt
2020-07-02 Vad kan man göra för att sitta kvar i orubbat bo vid makes bortgång när det finns särkullbarn?
2020-06-30 Vad händer med uppskov vid försäljning av bostad om man avlider?
2020-06-30 Vad händer då dödsboets tillgångar inte täcker begravningskostnaderna?

Alla besvarade frågor (81747)