Lagval svensk medborgare boende i Australien

Om en svensk medborgare bosatt i Australien hela sitt yrkesverksamma liv avlider, gäller svensk eller australisk lag?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagvalet styrs utifrån var den avlidne anses ha hemvist vid sin död (Art. 21 SuccF). Om personen i fråga har arbetat och bott i Australien under hela sitt liv talar detta för att personen har hemvist i Australien, varpå australisk lag ska tillämpas. Dock kan eventuella faktorer, såsom att den avlidne har svenskt medborgarskap, har bott många år i Sverige, har familj och egendom i Sverige och liknande tala för att svensk lag ska tillämpas. Det är med andra ord samtliga faktorer som ska vägas ihop, men om personen under större delen av sitt liv bott i Australien är det alltså australisk lag som ska tillämpas.

Vill du läsa mer i SuccF finner du den här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0650

Hoppas att du fick lite vägledning!

Amanda Strömblad LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning