Lagval gällande arv på den internationella privaträttens område

FRÅGA
Mina föräldrar äger lägenhet i Frankrike. De är där ungefär 3-4 månader per år och har ingen intention att flytta dit. Vi är alla enbart svenska medborgare. Om de avlider gäller då arvsregler i Frankrike eller Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt artikel 21 i Europaparlamentets och Rådets förordning nr 650/2012 om om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt godkännande och verkställighet av officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg (ofta kallad EU:s successionsförordning), till vilken Sverige och Frankrike, i egenskap av medlemsländer i EU är bundna, är huvudregeln att den lag som är tillämplig på arvet i dess helhet ska vara lagen i den stat där den avlidne hade hemvist vid sin död. Grovt förenklat menas med hemvist "där man bor". Eftersom dina föräldrar endast bor i Frankrike i 3-4 månader per år, i övrigt bor i Sverige och är svenska medborgare kan man ganska säkert anta att hemvistkravet är uppfyllt. Därför kommer svensk arvsrätt tillämpas i händelse av deras bortgång.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Jesper Eng
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (750)
2019-10-15 Överlåtelse av arv till annan
2019-10-13 Ärv för barn bosatta utomlands
2019-10-07 Arvskatt vid arv från Storbritannien?
2019-10-01 Kan jag skriva ett gåvobrev som innebär att del av fastighets ges bort vid min död?

Alla besvarade frågor (73715)