Lagval för unga missbrukare

2016-10-19 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Om någon ung människa håller på att förstöra sitt liv med alkohol och tabletter,vilken lag kan man ta till för att förhindra detta.
SVAR

Hej,

då detta rör en ung människa är den mest passande lagstiftningen, Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Denna lag används dock först när den unge motsätter sig vård (1 § 2 st.). Om så inte är fallet, används istället Socialtjänstlagen (SoL).

Jag kommer dock utgå ifrån att den unge inte samtycker till vård, således tillämpas LVU. I LVU finns det två olika fall när man får omhänderta den unge. I detta fall handlar det om beteendefall (3 §) och vård ska beredas då den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat socialt nedbrytande beteende.

Det är förvaltningsrätten som meddelar beslut om vård efter ansökan av socialnämnden (4 §).

Värt att tillägga är även att man bara kan använda denna lag för den unge som inte fyllt 20 år. Om personen i fråga är 20 år eller äldre och samtycke fortfarande inte föreligger kan istället Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) tillämpas.

Om du vill ha mer utförlig hjälp kan du lämna dina kontaktuppgifter i kommentatorsfältet nedan.

MVH

Zinar Budak
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (609)
2021-02-26 Hur lång tid kan det ta att få beslut prövat av myndighet?
2021-02-25 Avslag på sjukpenning, hur går man tillväga med en överklagan?
2021-02-25 Vad betyder formuleringarna i stadsdelsnämndens avslagsbeslut?
2021-02-23 Likställighetsprincipen och vägföreningar

Alla besvarade frågor (89876)