Lagval för arv från utländsk medborgare

FRÅGA
Hej!Jag har en vuxen dotter med en Engelsk man som bara har engelskt medborgarskap...han har arbetar o bor i Sverige r...han har 2barn +ett barn som han inte är far till men som han säger skrivit på att försörja ...han o den modern skilde sig men han fick betala underhåll för henne i alla fall....nu undrar jag vem får ärva honom...gäller både Sveriges o Englands lagar.Som jag har fattat så avgör man i england vem som skall ärva själv.Tacksam för svar.Mvh
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Vid civilrättsliga frågor som har en internationell anknytning, t.ex. ett arv från någon som är utländsk medborgare, ska ett lands lag väljas. Valet görs enligt regler i svensk rätt om frågan uppkommer i svensk domstol, om frågan uppstår i utländsk domstol kommer det landets domstolar göra lagvalet enligt det landets internationella privaträtt. VIlket lands domstolar som är behöriga att ta upp frågan bestäms av varje land internationella processrätt, vad gäller svensk del är svensk domstol behörig om den avlidna var svensk medborgare eller hade sin hemvist här. Det följer av Lag om internationella rättsförhållanden rörande dödsbo 2:10 för dödsfall som sker innan 17 aug 2015 och för dödsfall efter det datumet gäller en ny EU-förordning 650/2012 med liknande regler i art. 4-5.

Lagvalet enligt svensk rätt för personer avlidna efter 17 aug 2015 görs med stöd av ovan nämnda förordning. Enligt art. 21 ska svensk lag tillämpas om den avlidna hade sin hemvist i sverige vid sin död. Dock görs ett undantag för om det är uppenbart att den avlidna hade närmare ankytning till ett annat land. Enligt art. 22 har man en rätt att själv genom testamente bestämma att det är landets lag där man är medborgare som ska gälla på arvet.

Den nya EU-förordningen gäller inte gör Storbritannien som valde att ställa sig utanför det samarbetet, vilkdet gör att om tvist uppkommer om arvet i Storbritannien kan Storbritanniens lag föreskriva något annat än det jag sagt här. Vill du ha ytterligare rådgivning angående vad som gäller vid din dotters fars bortgång kan du vända dig till vår sammarbetspartner familjens jurist som du kan ta kontakt med här.

Vänligen

Benjamin Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (828)
2020-07-09 Kan jag ärva min makes skulder på hans enskilda egendom?
2020-07-09 Ärver en förälder sitt barn även om de inte haft någon kontakt?
2020-07-05 Gåvor och testamente - generellt
2020-07-02 Vad kan man göra för att sitta kvar i orubbat bo vid makes bortgång när det finns särkullbarn?

Alla besvarade frågor (81807)