Lägsta godtagbara standard och skyldighet att tillhandahålla centralantenn i hyreslägenhet

2017-04-14 i Hyresrätt
FRÅGA
Har en fråga. Bor i ett hyreshus med 6 st lägenheter.Har hyresvärden skyldighet att tillhandahålla central antenn enlig lag??Mvh
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Lägsta godtagbara standard

En lägenhet ska uppnå lägsta godtagbara standard enligt 18 a § hyreslagen (12 kap. jordabalken kallas för 'hyreslagen', se här). Hyresvärden kan belastas med ett upprustningsföreläggande från hyresnämnden om lägenheten befinner sig under denna standard. Ett upprustningsföreläggande innebär att en hyresvärd blir tvungen att vidta de åtgärder som krävs för att den uthyrda bostaden ska uppnå de krav som härvid ställs på lägenheter.

Som lägsta godtagbara standard räknas sådana lägenheter som åtminstone har anordningar för (1) kontinuerlig uppvärmning, (2) kontinuerlig tillgång till varmt och kallt vatten för hushåll och hygien, (3) avlopp för spillvatten, (4) personlig hygien: toalett och tvättställ samt badkar eller dusch, (5) försörjning med elström för normal hushållsförbrukning, och slutligen (6) matlagning: spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och avställningsytor. Du som hyrestagare har utöver ovanstående även rätt till förråd och "tvättstuga" i närheten av din lägenhet. Lägenheten ska dessutom vara fri från brister i sanitära förhållanden, hållfasthet och brandsäkerhet.

Om min bostadslägenhet inte har centralantenn, måste hyresvärden tillhandahålla en sådan?

Bestämmelsen 18 a § hyreslagen reglererar lägsta godtagbara standard vilken är en uttömmande regel som räknar upp varenda sak hyresvärden behöver tillhandahålla en hyresgäst. Eftersom centralantenn inte är med i uppräkningen, kan detta inte anses utgöra sådan anläggning som hyresvärd måste tillhandahålla.

Enligt 9 § hyreslagen ska lägenheten däremot vara i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar som bostad. Frågan är då om tillgång till centralantenn ska ingå i hyresrätter. Det finns ingen rättspraxis på området varför denna fråga inte med säkerhet går att svara på. En bostadslägenhet som tillhandahåller allt som uppräknas i 18 a § hyreslagen men som inte har en centralantenn kan ändå tänkas uppfylla brukbarhetskravet med motiveringen att lägenheten inte är obrukbar på grund av avsaknaden av en sådan anläggning.

Sammanfattning

Hyresvärden har ingen skyldighet att tillhandahålla centralantenn enligt lag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2011)
2021-07-26 Vem ska teckna bostadsrättstilläggsförsäkring?
2021-07-25 Störningar i Hyresrätt
2021-07-25 Störiga grannar - vilka åtgärder kan vidtas?
2021-07-25 Vem ansvarar för trasig tvättmaskin i en hyresrätt

Alla besvarade frågor (94235)