Lagrådets yttrande och förslag utan erinran

FRÅGA
Hej, Jag läser konstitutionell rätt och undrar följande: Vad innebär det att lagrådet lämnar ett förslag utan erinran och måste Lagrådet i sitt yttrande motivera varför de lämnar ett förslag utan erinran?
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Lagrådets har till uppgift att granska och yttra sig över lagförslag efter begäran från regeringen eller ett riksdagsutskott. Det är endast regeringen och riksdagsutskotten som kan begära yttranden från Lagrådet. I regeringsformen (RF) framgår det när Lagrådet ska yttra sig över ett lagförslag innan riksdagen beslutar om det (8 kap. 21 § RF).

Lagrådets granskning ska avse:
1. hur lagförslaget förhåller sig till grundlagarna och rättsordningen i övrigt,
2. hur förslagets föreskrifter förhåller sig till varandra,
3. hur förslaget förhåller sig till rättssäkerhetens krav,
4. om förslaget är så utformat att lagen kan antas tillgodose angivna syften,
5. vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen.

Förslag utan erinran
När Lagrådet lämnar ett förslag utan erinran innebär det att Lagrådet tillstyrker förslaget "blankt". Det betyder alltså att det inte ges synpunkter på förslaget som regeringen eller riksdagsutskotten har lämnat för granskning. Tittar man på de remisser som Lagrådet lämnat utan erinran framgår det att någon motivering av ett sådant yttrande inte måste göras.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (732)
2020-09-14 Kastrering av katt
2020-09-14 Har kungen immunitet?
2020-09-12 Att hålla kvar någon för biljettkontroll i kollektivtrafik
2020-09-12 Är det lagligt med rattkula i personbil?

Alla besvarade frågor (84132)