Laglottsskyddet

2015-02-19 i Laglott
FRÅGA
Vår far avled i nov -14 och hade skrivit ett testamente att kvarlåtenskapen skulle tillfalla mig och min syster och fördelas enligt lag. Han har också skrivit att "för framtida skötsel av gravplatsen skall erforderliga medel avsättas för den tid som församlingen längst medgiver". Enl. bouppteckningsmannen kommer alla pengar som är kvar att gå till detta och vi kommer inte att ärva någonting. Nu undrar vi om detta är riktigt eller vi har rätt att få ut vår laglott innan medel avsätts till gravvården?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Ett testamente som inskränker bröstarvingars rätt till laglott kan jämkas på begäran av en bröstarvinge. Se här

Ni har rätt att få ut er laglott innan medel avsätts till gravvården, för att få ut laglotten krävs dock att ni begär jämkning enligt ovan.

Detta innebär dock att inga pengar kommer att avsättas till gravvård vilket kommer leda till att ni som anhöriga själva avgör vilka kostnader ni vill lägga på gravvården. Och om ni då vill uppfylla er fars önskemål om gravvård kommer ni tvingas stå för de kostnaderna själva och det blir då tveksamt om ni "tjänar" något på att kräva ut er laglott.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Mikael Stade
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (746)
2020-07-03 Är ett testamente som ger ensambarn 25 % av arvet giltigt?
2020-06-30 Har jag rätt att ärva min portugisiska far?
2020-06-30 Kan man testamentera en större del av sina tillgångar till ett av sina barn?
2020-06-25 Kan man göra sina barn arvslösa?

Alla besvarade frågor (81683)