Laglottsskydd

Hej.

Jag och min halvbror, är särkullebarn, i vår fars äktenskap.

Även fars maka, har barn, med sig in i äktenskapet. Tillsammans har dom inga barn, utan alltså bara barn från tidigare förhållanden.

Frågan är helt kort, kan dom upprätta testamente, som helt gör oss lottlösa gentemot vår fars del av deras ägodelar?

Eller har vi som barn någon rätt även om det skulle strida mot ett testamente?

OM ett testamente kan göra oss lottlösa, betyder det ju i praktiken att fars makas barn, kommer ärva även sådant som far bidragit till i sitt liv, kan det bli så? Far har obotlig cancer, så hans tid är inte lång till nu.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

När er far går bort kommer det först göras en bouppteckning som följs av en bodelning. I bouppteckningen ska både er fars och hans frus tillgångar tas upp, därefter ska bådas giftorättsgods delas lika mellan dem.

Efter att bodelningen är genomförd kan arvskifte ske. Du undrar om er far kan göra er arvlösa genom att testamentera över all egendom på sin fru. Det kan han inte.

Eftersom ni är bröstarvingar har ni alltid rätt till er laglott. Laglotten utgör halva arvslotten, vilket i detta fall kommer vara en fjärdedel var för dig och din bror av kvarlåtenskapen. Om ett testamente kränker er rätt till laglott är det upp till dig och/eller din bror att påkalla jämkning av testamentet för att få ut laglotten. Se https://lagen.nu/1958:637#K7P3S1

Sammanfattningsvis, du och din bror har _alltid_ rätt till era laglotter, oavsett vad ett testamente säger, men för att få ut laglotten behöver ni begära jämkning av testamentet.

Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000