Laglottsregeln vid testamente

2018-10-21 i Laglott
FRÅGA
Hur blir fördelningen tre arvtagare: 1. UA, sambo som är universalarvinge enligt testamente2. B1, bröstarvinge 3. B2, bröstarvingeArvet är 100 000:-Går 50 000:- till UA och 25 000 vardera till B1 och B2? Dvs sin laglott.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först och främst stämmer den fördelning som du skriver i din fråga. Nedan kommer jag kortfattat redogöra reglerna bakom fördelningen.

Regler kring arv, testamente och laglotten finns i ärvdabalken (ÄB).

Tillämpning av laglottsregeln

Laglottsregeln innebär att bröstarvingar (barn) till den avlidne alltid har rätt att få ut sin laglott. Laglotten är häften av arvslotten. (7 kap. 1 § ÄB). Arvslotten är vad bröstarvingen ska få ärva som huvudregel ifall testamente inte finns. (2 kap. 1 § ÄB). Finns det två bröstarvingar (barn) till den avlidne är deras respektive arvslott 50% av arvet och deras respektive laglott blir därför 25% av arvet.

I ert fall inskränks bröstarvingarnas laglott eftersom hela testamentet är skrivet till sambon. Bröstarvingarna har således rätt att få ut 25% vardera (25 000 kr vardera) av arvet. Resterande arv (50 000 kr) går till sambon som universalarvinge enligt testamentet, precis som du skrivit i din fråga.

Bröstarvingar måste begära att få sin laglott

För att en bröstarvinge ska få ut sin laglott i denna situationen krävs dock att bröstarvingen påkallar jämkning av testamentet. Ett sådant påkallande sker genom att bröstarvingen helt enkelt berättar för testamentstagaren (sambon i ert fall) att den vill få ut sin laglott. Bröstarvingen förlorar nämligen rätten till sin laglott om ett sådant påkallande inte sker inom sex månader efter att bröstarvingen blivit delgiven testamentet. (7 kap. 3 § ÄB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jakob Hambert
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (619)
2019-04-17 Fråga om uppskjutande av arvsrätt till förmån för efterlevande make, samt om hur laglotten fungerar i det sammanhanget.
2019-04-06 Måste man hålla sina barn informerade om sina ekonomiska förehavanden?
2019-04-05 Kan barnbarn kräva laglott efter sin mor-/farförälder då barnbarnets förälder avlidit?
2019-04-05 Kan jag undgå laglotten?

Alla besvarade frågor (67937)