Laglottsjämkning

2019-11-25 i Laglott
FRÅGA
Kan en bostad ärvas av enbart tre av fyra barn, så att det fjärde inte har någon möjlighet att blockera en fösäljning? Och om svaret är ja, vad sker om övrigt värde i dödsboet inte når värdet för det fjärde barnets laglott? Kan testamentet föreskriva att bostaden ändå är de tre andra barnens, och att de får köpa ut det fjärde barnet med de pengar försäljningen ger (eller andra pengar)?
SVAR

Hej,

Vad rolig att du vänder dig till oss på Lawline med dina frågor!

Till att börja med så är det fullt möjligt att genom testamentera en bostad till endast tre av fyra barn. Detta följer av huvudregeln att en myndig person fritt får bestämma vad som ska ske med dennes egendom efter döden, jfr Ärvdabalken 9 kap 1 §. Om detta sker så kommer inte det fjärde barnet kunna blockera en försäljning, eftersom hen då inte kommer att vara ägare.

Skulle det vara så att testamentet kränker det fjärde barnets laglott så kan det fjärde barnet begära att testamentet ska jämkas, se Ärvdabalken 7 kap 3 §. Resultatet av jämkningen blir då att det fjärde barnet får kräva testamentesmottagarna på så mycket pengar som fattas för att dennes laglott ska bli uppfylld.

Sammanfattningsvis så kan du alltså testamentera bort bostaden till tre av dina fyra barn. Skulle det fjärde barnets laglott bli kränkt så kan barnet jämka testamentet.

Hoppas detta har varit till hjälp!

Vänligen,

David Gardell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (837)
2021-06-22 Hur gör jag för att få ut min laglott?
2021-06-11 Går det att göra ett barnbarn arvslös?
2021-06-10 Förstärkt laglottsskydd gåva
2021-06-09 Kan man testamentera två olika tomter till vardera barn?

Alla besvarade frågor (93336)