Laglottens procentuella del av arvet och beräkning av efterarv

2017-05-03 i Efterarv
FRÅGA
Testamente: ... den av oss som överlever den andre skall kvarsitta i orubbat bo och med full äganderätt erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap av vad slag det vara må. Efter bådas vår död skall behållningen i boet av vad slag vara må oavkortat tillfalla bådas våra barn från tidigare äktenskap och lika fördelas mellan dem. Fakta: Maka har två barn från tidigare äktenskap och make har tre. Maka avlider. Makans barn kräver sin laglott. Fråga 1: Hur stor procentuell del av arvet är deras laglott ? Fråga 2a: Har de rätt till efterarv när maken avlider? 2b: Vad ingår i det? 2c: Hur beräknas det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att det står i testamentet att det gemensamma arvet efter båda makar ska delas lika mellan de totalt fem barnen, vilket betyder att varje barn ska få ut 20 % var.

Maka avlider
Makans två barn har rätt att direkt kräva ut sin laglott, trots att makarna har testamenterat att efterlevande make ska sitta i orubbat bo. Laglotten utgör hälften av den legala arvslotten. (ÄB 7 kap. 1 §) Eftersom makan har två barn är barnens respektive arvslott 50 % var och laglotten alltså 25 % var av hennes kvarlåtenskap.

Eftersom att makans kvarlåtenskap utgör hälften av makarnas gemensamma egendom så är laglotten 12,5 % av makarnas gemensamma arv, vilket betyder att makans två barn ska få ut ytterligare 7,5 %. Men p.g.a. att egendomen minskat genom barnens uttagande av laglotten motsvarar detta 10 % av den egendom som sedan kvarstår. Denna andel får de en efterarvsrätt till och får ut när även maken avlider. (ÄB 3 kap. 2 §)

När maken avlider
Av det som nu ska fördelas har makans två barn har alltså rätt till 10 % var.
Makens tre barn fick inte ut något när makan avled (eftersom de inte var hennes barn) och har rätt till ca 27 % var av det som nu ska fördelas.

Sammanfattande svar
1. Makans två barns laglott är 25 % var av makans kvarlåtenskap eller 12,5 % var av makarnas gemensamma egendom.
2a: Makans två barn har rätt till efterarv när maken avlider, på 10 % av egendomen.
2b: I efterarvet ingår den andel av arvet de har rätt till enligt testamentet men som de inte redan fått ut genom att kräva ut sin laglott.
2c: Efterarvet beräknas genom att dra bort laglottsandelen från den andel var och en av de fem barnen har rätt till. (20 - 12,5 = 7,5) Att notera är att egendomen minskar genom att makans barn får ut sin laglott och att efterarvets procentuella del därför är en annan när maken avlider. (Det som när makan avled var 7,5 %, är när maken avlider 10 %.)

Hoppas du har fått svar på din fråga och återkom gärna om något är oklart!

Med vänlig hälsning

Tova Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (791)
2021-07-29 Särkullbarn som avstår sitt arv till förmån för efterlevande make - efterarvsrätten är en andelsrätt
2021-07-26 Syskons arvsrätt
2021-07-12 Efterlevande makes arvsrätt och efterarv
2021-07-07 Har en syster rätt till arv och har en syster rätt till laglott?

Alla besvarade frågor (94365)