Laglottens omfattning & förskott på arvs giltighet

Hej! Jag är änka och har två bröstarvingar, E och M. 

Fråga 1. Om jag testamenterar hälften av mina tillgångar till E, har hon då rätt till ytterligare 1/4 av det hela, det vill säga sin laglott?

Fråga 2. Jag har givit E en dyrbar gåva - min bostadsrätt värd 2,5 miljoner. I gåvobrevet står det att gåvan inte ska räknas som förskott på arv, men hur många år måste gå för att detta ska ses som giltigt?

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!

Din första fråga rör din dotters rätt till sin laglott. Laglotten utgörs som bekant av halva arvslotten och är den ostridiga arvsrätt som bröstarvingarna har efter sina föräldrar, vilket framgår av 7:1 Ärvdabalken (se https://lagen.nu/1958:637#K7P1S1). I ditt fall där du har två barn blir laglotten precis enligt din uträkning, en fjärdedel vardera. Däremot så är en bröstarvinge skyldig att från sin laglott avräkna det som erhålls genom ett testamentsförordnande. Laglotten är med andra ord inte en avskild summa som är oberoende av det övriga arvet, utan endast en viss kvot av pengar som bröstarvingen har rätt till. När du testamenterar hälften av dina tillgångar till din dotter så har hon i och med det redan fått tillräckligt mycket i arv för att det ska täcka hennes laglott, nämligen dubbelt så mycket. Hon kan alltså inte efter detta även kräva ut ytterligare en fjärdedel av arvet utan har då redan fått den summa av arvet som hon har rätt till, och mer därtill.

Vad gäller din andra fråga om förskott på arv så regleras det i 6 kapitlet i ÄB (se https://lagen.nu/1958:637#K6P1S1). Huvudregeln följer av 6:1 och innebär att det som en förälder under sin livstid ger till sina barn ska avräknas som förskott på arv om ingenting annat är föreskrivet. I ditt fall har ni upprättat ett gåvobrev där det framgår att gåvan inte ska räknas som förskott på arv och det är därmed ett giltigt undantag från huvudregeln. Det finns inga särskilda tidsangivelser i lagen för när en sådan föreskrift börjar gälla, utan en sådan föreskrift blir gällande så fort den har upprättats.

Hoppas att detta gav dig svar på dina frågor!

Med vänliga hälsningar, 

Johan OlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bröstarvinge? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000