Laglottens betydelse och fördelning till särkullbarn

Jag är särkullbarn och min far har nu gått bort kan han ha gjort mig arvslös?

Tacksam för svar

Med vänlig hälsning

Gerd

Lawline svarar

Hej Gerd och tack för att du vänder dig till Lawline.

Hur arvet ska fördelas

Arvet efter en avliden fördelas enligt Ärvdabalkens (ÄB) regler. Arvingarna delas in i arvsklasser där arvlåtarens barn delas in i den första arvsklassen som ärver först. Dessa kallas bröstarvingar och äger lika stor del av arvet (2 kap. 1 § ÄB). Den del som varje arvinge har rätt till att ärva kallas arvslott.

Bröstarvingar kan aldrig göras helt arvlösa då dessa alltid har rätt till sin laglott, som utgör halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta gäller trots att arvlåtaren har upprättat ett testamente som fördelar arvet på annat sätt än att arvingarna ärver enligt sin arvslott. Har inget testamente upprättats kommer arvet att fördelas efter varje arvinges arvslott.

Om ett testamente skulle inskränka en bröstarvinges rätt till laglott har denne rätt att jämka testamentet för att på så sätt få ut sin laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Om arvlåtaren var gift ska kvarlåtenskapen tillfalla den efterlevande maken. Särkullbarn har dock alltid rätt att få ut sin arvslott direkt(3 kap. 1 § ÄB). Särkullbarn kan även avstå att få ut sin del av kvarlåtenskapen och istället ta lika stor del av den kvarlåtenskap som, vid efterlevande makens död, härstammar från den först avlidne maken (3 kap. 9 § ÄB).

Svar på din fråga

Nu framgår det inte av frågan om du har några syskon och/eller om det finns en testamente. Din arvslott är alltså kvarlåtenskapen fördelar jämnt på antalet bröstarvingar din far har. En fördelning på detta sätt ska ske om något testamente inte finns.

Skulle ett testamente finnas som inskränker din arvslott har du åtminstone rätt till din laglott, som utgör hälften av din arvslott. Din far kan alltså inte ha gjort dig arvlös genom ett testamente. Om ett potentiellt testamente dock skulle ge dig mindre del av arvet än den del som utgör din laglott måste du begära jämkning av testamentet för att få ut din del av kvarlåtenskapen.

Du som särkullbarn har alltid rätt att begära att få din del av kvarlåtenskapen direkt, trots att resterande kvarlåtenskap kommer tillfalla efterlevande maken.

Hoppas du fick svar på din fråga

Vänligen,

Douglas NordströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”