Laglott vs. resterande kvarlåtenskap i ett testamente

Hej! Om ett testamente är format så här,vad är betydelsen då? Efter bådas död skall våra barn erhålla sin laglott,Resterande kvarlåtenskap skall delas lika mellan våra barnbarn.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du behöver hjälp med att tolka vad formuleringen “efter bådas död skall våra barn erhålla sin laglott, resterande kvarlåtenskap skall delas lika mellan våra barnbarn” innebär i ett testamente. Om jag tolkat dig fel får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något. Frågor om arv och testamente finns reglerade i ärvdabalken (ÄB) och jag kommer därför att hänvisa dit i mitt svar nedan.


Inledningsvis vill jag poängtera att vid tolkningen av ett testamente är det testatorns vilja som är central (11 kap. 1 § ÄB). Det innebär att man kommer utgå från vad testatorn verkligen ville när denne skrev sitt testamente om det skulle vara oklart formulerat. Detta förutsätter dock att man vet vad testatorn egentligen menade; vilket ibland kan vara svårt att veta. Därför kan ibland andra skriftliga handlingar eller faktiska handlingar vara vägledande vid en tolkning. Eftersom jag saknar vetskap om detta kommer jag att utgå från en bokstavstolkning av formuleringen. Det innebär i sin tur att formuleringen kan tolkas på ett annat sätt, i enlighet med testatorns verkliga vilja, om det finns något som indikerar att denna skulle skilja sig åt från en bokstavstolkning.


“Efter bådas död”

Formuleringen indikerar att testatorn var gift vid sin död. I enlighet med den legala arvsordningen ska en efterlevande maka ärva kvarlåtenskapen (3 kap. 1 § ÄB). Eftersom det står “skall våra barn” förutsätter jag att testatorn och efterlevande maka var gifta med varandra och att barnen är deras gemensamma barn. Det innebär att resterande arvingar (gemensamma barn och barnbarn) endast har arvsrätt efter båda föräldrarnas bortgång. Hade barnen istället varit särkullbarn skulle det ha sett något annorlunda ut. Formuleringen i testamentet stämmer med andra ord överens med vad som framgår av den legala arvsordningen.


Laglott

Bröstarvingars (barns) rätt till sin laglott är oinskränkbar. Det innebär att man som barn har rätt att få ut sin laglott även om detta inte skulle stå i testamentet. I detta fall innebär formuleringen i kombination med att “resterande kvarlåtenskap ska delas lika mellan våra barnbarn” att testatorns barn endast har rätt till sin laglott och inte mer. Laglotten motsvarar hälften av den egentliga arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom det inte finns någon information om hur stor den totala kvarlåtenskapen är eller hur många barn som testatorn har kan jag däremot inte ta ställning till hur mycket detta är.


Resterande kvarlåtenskap

Att resterande kvarlåtenskap ska delas lika mellan barnbarnen innebär att barnbarnen ska dela på allt arv som blir över efter att testatorns barn tilldelats sin laglott, se ovan. Eftersom det inte finns någon information om hur stor den totala kvarlåtenskapen är eller hur många barnbarn som testatorn har kan jag däremot inte ta ställning till hur mycket detta är.


Slutsats

Formuleringen i testamentet innebär kort och gott att hela kvarlåtenskapen först ska gå till den efterlevande makan. Först när efterlevande maka dör ska barnen tilldelas sin laglott och barnbarnen därefter dela lika på den del av kvarlåtenskapen som blir över efter att barnen fått sin laglott. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”