Laglott och testamente

2021-01-14 i Bröstarvinge
FRÅGA
Kan jag testamentera min egendom till min yngsta barn, som är 26 med familj, mina två andra är 49 och 46 utan hemmaboende barn.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Svaret på din fråga är någorlunda tydligt. Alla bröstarvingar/barn har rätt att få ut sin laglott från sina föräldrar, vilket regleras i 7 kap Ärvdabalken. Detta innebär att de barn du utesluter från arv i ett testamente kan komma med krav den dagen testamentet aktualiseras. De kan enligt 7 kap 3 § då begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott om de så önskar.

Alltså kan du testamentera allt till ditt yngsta barn, men de andra två kan komma i efterhand och kräva sin laglott. Laglottsskyddet går inte att avtala bort. De två andra behöver inte nödvändigtvis komma med krav, det bestämmer de själva. Om de inte kräver laglotten inom sex månader från då de fick ta del av testamentet förlorar de sin rätt.


Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars får du återkomma.


Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (430)
2021-04-16 Hur vet en arvinge om denne har rätt till ett arv från utlandet?
2021-03-30 Kan föräldrarna göra tjejerna i familjen arvslösa?
2021-03-20 Vem tar hand om underårigas arv vid båda föräldrarnas död?
2021-03-06 Hur fördelas arvsandelarna mellan efterlevande make, särkullsbarn och gemensamma barn

Alla besvarade frågor (91294)