Laglott och Testamente

2020-10-22 i Laglott
FRÅGA
Om en maka dör och testamenterar allt till ett särkullbarn trots att hon har 3 gemensamma barn med sin make, har ju de gemensamma barnen rätt till sin laglott som jag uppfattat är 50% av arvslotten och bröstarvingarna kan kräva jämkning så de får ut sin laglott. Testamentet är väl inte ogiltigt om alla formkrav följts? Kan bröstarvingarna kräva jämknig trots att det är omyndiga?Går de gemensamma barnens laglotter då till maken eftersom han har förtur till makans arv före de gemensamma barnen, eller får barnen arvet direkt då det motsatsvis står i testamentet att hon inte vill att sin make ska ärva, om jag tolkat det rätt. Jag vet att särkullbarnet kan kräva sitt arv direkt men andra regler gäller för gemensamma barn. Makan har 900 000 kr giftogodsrättMaken har 400 000 kr giftogodsrätt All egendom är giftogodsrätt och inga enskild egendom. 900.000+400 0000/2= 650 000 kr/varKan makan göra så att maken endast får 4*basbeloppet av makens andel och ta resten till sig själv för att sedan dela upp för sina 4 barn? Maken skulle då få basbelopp*4 och resten som blir över av 650 000 gå till makan och fördelas på barnen.Eftersom hon ville att särkullbarnet skulle ärva mer, går det? Eller hur ska arvet fördelas?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du vill veta om det är riktigt att de gemensamma barnen har rätt till sin laglott trots testamentet, att laglotten är 50% av arvslotten och om de kan få ta del av denna genom att begära jämkning av testamentet. För att du ska få en tydlig bild av vad som gäller gällande laglotten och testamete kommer jag att dela upp det i rubriker här nedanför.

Hur stor är laglotten

Laglotten är bröstarvingars (den avlidnas barn) rätt till att få hälften av sin arvslott (7 kap. 1 § Ärvdabalken) (ÄB). Som förälder kan man därmed inskränka sina barns arvsrätt till hälften. Arvslotten är den del som arvingar har rätt att ärva om det inte skulle finnas något testamente. Storleken på arvslotten beror på antalet arvingar.

Laglott och testamente

Laglotten går inte att testamentera bort och den delen av testamentet som inskränker laglotten är ogiltig. Om du och din fru har gemensamma barn har de rätt till varsin laglott. Om din fru har barn som inte är era gemensamma (så kallade särkullbarn) så har de också rätt till sin laglott från din fru, oavsett vad som står i testamentet. Bröstarvingar måste påkalla jämkning av testamentet inom sex månader från då de blev delgivna testamentet (7 kap. 3 § ÄB) för att behålla sin rätt till laglott.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Ranya Eliassi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (829)
2021-05-10 När ska talan om förstärkt laglottsskydd väckas när det finns efterlevande make?
2021-05-03 Är våra föräldrars gåva av fastighet giltig?
2021-04-29 Hur påverkas min laglott av ett testamente som enbart föreskriver likvida medel?
2021-04-24 Kan laglott ärvas med fri förfoganderätt?

Alla besvarade frågor (92198)