Laglott och testamente

2016-08-31 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Jag har en mormor som tänker skriva ett gåvobrev till mig(barnbarn) där gåvobrevet säger att jag skall få ta över en stor gård. Detta påverkar hennes testamente och har då i följd att min mamma blir arvslös. Kan jag på något sätt skaffa ett juridiskt skydd mot detta? Eftersom min önskan är att min mamma ska ta över gården och att jag och min syster blir arvinge i sin tur efter våran mor.
SVAR

Hej och tack för din fråga till oss på Lawline!

Reglerna om arv regleras i ärvdabalken, den hittar du här.

Begrepp

En bröstarvinge är arvlåtarens barn och barnbarn och så vidare i rakt nedstigande led.

Laglott

Laglotten är hälften av en bröstarvinges arvslott. Denna lott är skyddad enligt lag och en bröstarvinge har alltid rätt att utfå så mycket som motsvarar dennes laglott. Denna kan man alltså inte berövas på och lämnas "arvslös". Det är endast bröstarvingar som har rätt till arvslott, det innebär att en person som inte har bröstarvingar fritt kan testamentera bort allt denne har utan hänsyn till laglotter.

En bröstarvinge har rätt att påkalla jämkning av ett testamente då detta inkräktar på dennes rätt till laglotten, se här. Detta innebär att du inte behöver skaffa dig något juridiskt skydd utan att din mamma helt enkelt får påkalla jämkning av testamentet om din mormor nu har planer på att ingen kvarlåtenskap ska tillfalla henne.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lejla Alic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (419)
2021-01-19 Ärver arvingarna skulder?
2021-01-14 Laglott och testamente
2021-01-10 Vem ärver mig?
2021-01-06 Får min mor sälja sin fastighet när vi har arvsrätten efter våran fader?

Alla besvarade frågor (88254)