FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott14/10/2014

Laglott och jämkning av testamente

Om ”A” har ett bankkonto, där ”B” står som delägare, kan ”A” då testamentera hela behållningen på kontot till ”B”?

Vad händer, om det inte finns pengar kvar i boet till ”A-s” barn (laglotter)? Kan barnen häva eller överklaga testamentet då?

Vad ”A” skrivit i testamentet som sin sista vilja, borde väl trots allt gälla….

Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej,

A:s barn har rätt till sin laglott oavsett vad som står i testamentet. Enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken kan barnen kräva att testamentet jämkas, d v s ändras i den mån som krävs för att de ska få ut sin laglott.

A kan med andra ord testamentera allt till B, men om barnen aktivt skulle invända mot testamentet så kan de kräva ut sina respektive laglotter.

Ärvdabalken hittar du t ex https://lagen.nu/1958:637.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare