LAGLOTT OCH GÅVOR UNDER LIVSTIDEN

Har en mamma, med endast två barn, bröstarvingar, rätt att ge bort mer pengar/egendom i arv till något av sina barn, och därmed favorisera ett barn framför ett annat ? Kan det barnet som inte fått mer pengar, begära att få ut hälften av arvet, inkl den gåva som givits?

Lawline svarar

Hej,

När en person under sin livstid ger gåvor till en bröstarvinge så räknas gåvan som förskott på arv om det inte uttryckligen stadgats i ett gåvobrev eller framgår av omständigheterna i övrigt att gåvan inte utgör förskott på arv, ärvdabalken 6:1.

När personen sedemera avlider så skall alltså de gåvorna räknas med i den avlidnes tillgångar och och sedan fiktivt föras över till gåvomottagaren. Jag illustrerar med ett enkelt exempel.

A avlider och efterlämnar 100 000 kronor. Han har två bröstarvingar, B och C. Under sina sista år har A givit B gåvor till ett värde av 40 000 kronor. Vid bodelningen uppskattar man då A:s tillgångar till 140 000 kronor, detta ska delas jämnt mellan arvingarna, dvs. B och C ska får 70 000 kronor var. B har redan fått 40 000 kronor, av de kvarvarande 100 000 kronorna får han därför 30 000 kronor. De kvarvarande 70 000 kronorna tilldelas C.

Det finns dock möjlighet för en person att bestämma att dennes tillgångar skall portioneras ut på annat sätt än att bröstarvingarna får dela jämnt. Detta görs via testamente.

För att skydda bröstarvingar från att bli fråntagna hela sitt arv finns därför i ärvdabalkens 7:e kapitel regler om det som kallas laglott.

Laglotten, som inte kan testamenteras bort, är hälften av en arvinges arvslott. Arvslott är den andel som tillkommer arvingen när tillgångarna delas jämnt mellan arvingarna. I ditt fall, då det finns två arvingar, är en arvslott alltså 50 % av tillgångarna. Laglotten för den arvingen är alltså 25 % av tillgångarna. En arvinge har i ditt fall alltså alltid rätt att få ut minst 25 % av tillgångarna i dödsboet.

Reglerna om laglott innebär dock inte att man automatiskt får ut laglotten. En arvinge som vill ha ut sin laglott måste begära jämkning av testamente enligt ärvdabalken 7:3.

Om begäran om jämkning är aktuellt i ditt fall råder jag dig att ta kontakt med en verksam familjerättsjurist, exempelvis hos Familjens Jurist, för att få råd och stöd.

Du hittar ärvdabalken kap. 6-7 https://lagen.nu/1958:637#K6.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp. Hör gärna av dig om du skulle ha ytterligare frågor.

Vänligen,

 

Hampus SabelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning