Laglott och fullmakt vid arvsskifte

Min far dog o sambon påstår att allt är skrivet på henne. Min syster ber om fullmakt för att låta avveckla dödsboet. Vad innebär det? Ska jag ge fullmakt? Jag bor i annan stad. Hur kan jag inte ärva ett enda jota?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Rätt till arv

Arvsfrågor regleras i Ärvdabalken. Enligt den lagstadgade arvsordningen är utgångspunkten att den dödes bröstarvingar (barn) ska ärva lika stora delar av kvarlåtenskapen (ÄB 2:1). Om den döde exempelvis lämnar efter sig tre barn har dessa rätt till en tredjedel var av kvarlåtenskapen. Den lagstadgade arvsordningen kan åsidosättas genom testamente, där den avlidne själv väljer hur kvarlåtenskapen ska fördelas. Möjligheten att testamentera bort kvarlåtenskapen begränsas dock genom bröstarvingarnas laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten (ÄB 7;1). I exemplet ovan utgörs alltså varje barns laglott av en sjättedel av den avlidnes kvarlåtenskap. Oavsett vad som står i testamentet har bröstarvingar rätt till sin laglott.

Såsom jag förstår dig påstår din fars sambo att hon ska få all kvarlåtenskap genom testamente. Du som bröstarvinge kan dock inte hållas arvslös genom ett sådant testamente utan har rätt till din laglott. Viktigt att tänka på är att du måste informera testamentstagaren (dvs. sambon) om din rätt till laglott i kvarlåtenskapen inom sex månader från det att du har delgivits testamentet, annars förlorar du rätten till laglotten (ÄB 7:3).

Fullmakt och arvsskifte

Att ge någon en fullmakt innebär att ge den personen rätt att rättshandla (exempelvis ingå ett avtal) för din räkning. Man avslutar ett dödsbo genom ett arvsskifte, vilket innebär att tillgångarna i dödsboet fördelas mellan arvtagare och testamentstagare. Ett arvsskifte sker genom att en handling över hur tillgångarna ska fördelas upprättas, som sedan undertecknas av dödsbodelägarna. Om dödsbodelägarna inte kan komma överens kan en skiftesman anlitas, vars uppgift är att lösa eventuella tvister mellan dödsbodelägarna. Såsom jag förstår det efterfrågar din syster en fullmakt så att hon kan underteckna arvsskifteshandlingen för din räkning.

Mitt råd till dig är att ta hjälp av en erfaren specialist inom arvsfrågor för att se till att din rätt tillvaratas vid fördelningen av din fars kvarlåtenskaper. Du kan boka tid hos en rådgivare direkt via lawline.se/boka.

Med vänlig hälsning,
Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”