FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott28/04/2017

Laglott och arvskifte

Min pappa dog i november, han och min mamma har ett testamente som säger att den efterlevande makan ska ärva. Vi är 2 syskon och ett särkullsbarn till min far. Boupptäckningen är klar från skatteverket. Mitt halvsyskon vill ha ut sin laglott så ett arvsskifte måste göras. Kan man göra detta själv? Det rör sig bara om pengar. Hur vet man hur mycke det ska vara? Jag har alla summorna från banken.

Min jurist vill ha 20000.- för detta då finns det inga pengar kvar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga.

Vi har under senaste tid haft otroligt högt tryck på ställda gratisfrågor och därav har det tagit tid för oss att hantera din fråga. Jag hoppas att du trots det ska få användning av mitt svar.

Initialt finner du ett kort sammanfattat svar på din fråga och därefter redogör jag lite djupare för grunderna i mitt svar. Slutligen finner du min rekommendation.

Det är absolut möjligt att genomföra ett arvskifte på egen hand

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga dödsbodelägare och det är absolut möjligt att genomföra detta på egen hand. Hur mycket beloppet rör sig om är svårt för mig att ge ett klart svar på, eftersom jag inte har några siffror. Men längre ner i mitt svar finner du ett exempel på hur ni kan beräkna hur mycket särkullbarnet har rätt till.

Djupare redogörelse

Ett arvskifte är ett privat avtal mellan samtliga dödsbodelägare. Arvskiftet fastställer hur den avlidnes kvarvarande tillgångar ska fördelas mellan arvingarna. Den avlidnes kvarvarande tillgångar beräknas utefter hur mycket tillgångar som finns kvar efter det att dödsboets samtliga skulder har betalats och efter att en eventuell bodelning har genomförts. En bodelning blir främst aktuellt om den avlidne var gift vid dödsfallet och det finns särkullbarn till den avlidne.

Om den avlidne var gift

En bodelning måste genomföras om den avlidne var gift. Den efterlevande maken/makan ska då få sin bodelningsandel innan arvskiftet kan genomföras.

När den förste av makarna dör blir bodelning, som sagt var, oftast bara aktuell när det finns särkullbarn till den avlidne. Enligt svensk rätt gäller att om det endast finns gemensamma barn (eller inga barn alls) så ärver den efterlevande maken/makan före barnen, som därefter får ut sitt arv när den efterlevande maken/makan dör. Finns det däremot särkullbarn har dessa rätt att få ut sitt arv omedelbart. Föreligger däremot ett testamente, så som i ditt fall, så har särkullbarnet endast rätt till sin laglott, och därefter rätt till resterande del av arvet när den efterlevande maken dör.

Jag kommer inte att gå djupare in på hur en bodelning går till, då det blir alltför ingående i relation till vad denna gratistjänst erbjuder.

Exempel på hur mycket särkullbarnet kan ha rätt till

Jag kommer nu använda mig av fiktiva siffror och även anta att bodelningen nu är genomförd.

Vi antar att följande:

1. Den avlidnes kvarvarande tillgångar uppgår totalt sätt till 21 000kr efter det att bodelningen är genomförd.

2. Ni är totalt sätt 3 barn, varav 1 särkullbarn, som har lika stor rätt till arv.

3. Arvslotten utgör således 1/3 av 21 000kr per person.

4. Laglotten utgör 1/2 (50%) av arvslotten.

Det ger följande utfall:

1. Arvslotten per person blir: 21 000kr/3 = 7000kr/person

2. Laglotten per person blir: 7000kr/2 = 3500kr/person

Den laglott som ett eventuellt särkullbarn då har rätt till är 3500kr.

Rekommendation

Jag rekommenderar dock starkt att ta hjälp av ett juridiskt ombud, så att inga oklarheter uppstår. Ett arvskifte behöver visserligen, som huvudregel, inte registreras men är ändå ett avtal. Skulle tvistighet i efterhand uppstå, är det alltid bra att arvskiftet har en juridisk korrekt grund.

Vår juristbyrå är mer än gärna behjälpliga, och kan även erbjuda väldigt konkurrenskraftiga priser, och önskar du kontakt med dem är det lättast om du mejlar mig på: johan.hakansson@lawline.se så hänvisar jag ärendet vidare till dem.

Stort lycka till med ditt ärende och trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Johan HåkanssonRådgivare