Laglott och arvsdelning

2016-04-04 i Laglott
FRÅGA
Laglotten är 25% vid 2 barn, betyder det att föräldrarna Kan ge 75% till det andra barnet?
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

När någon avlider, ska i första led den efterlevande maken ärva, se 3kap 1§ Ärvdabalken (ÄB). I nästa led ska barnen (bröstarvingarna) ärva den avliden föräldern, se 2kap 1§ ÄB.

Utgångspunkten är att barnen ska dela lika på arvet, och denna del utgör barnens arvslott. Det går inte att göra ett barn arvslöst i Sverige, vilket tillförsäkras genom laglotten i 7kap 1§ ÄB. Denna regel gäller dock endast bröstarvingar, dvs alla andra släktingar kan göras arvslösa genom ett testamente. Vidare utgör laglotten 50% av arvslotten, dvs barnet har rätt till hälften av den summa som barnet egentligen skulle ha fått vid arvet.

Om det finns 2 barn ska de som huvudregel ärva 50% vardera. Om föräldrarna skriver ett testamente, där de anger att det barn 1 ska få hela arvet (100%) och barn 2 inte ska få något (0%), så har barn 2 alltid rätt till sin laglott enligt 7kap 1§ ÄB, dvs hälften av den del som barn 2 egentligen skulle ha fått, dvs 25% av arvet. Detta innebär att föräldrarna genom ett testamente kan ge barn 1 ett arv på 75% och barn 2 ett arv på 25%.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (774)
2020-10-27 Hur stor är laglotten?
2020-10-26 Hur beräknas lag och arvslott?
2020-10-22 Laglott och Testamente
2020-10-22 Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?

Alla besvarade frågor (85594)