Laglott och arv

2019-06-27 i Laglott
FRÅGA
Hej! Min faster avlidit. Hon har inga barn och hon har bott kvar i föräldrahemmet tills hon avled. Det finns 3 syskon till henne. En är i livet och två är avlidna. Jag är ett barn till en avliden bror. Det finns ett testamente som går ut på att alla tillgångar, den fasta egendomen, lösöre och besparingar ska tillfalla en kyrklig Lägergård. Jag vill inte godkänna detta. Hur många prosektorn har jag rätt till? VH
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser om arvsrätt finns i Ärvdabalken (ÄB) som du hittar här.

Nedan kommer jag redogöra för den legala arvsrätten dvs. den som gäller om inte ett testamente finns.

Av 2 kap 1 § ÄB framgår att det fört är arvingar som ska ärva. Eftersom inga arvingar (barn) finns ska enligt 2 kap. 2 § ÄB föräldrarna ärva. Om någon av föräldrarna är död ska arvingarna till föräldern ärva i dess ställe. Vidare framgår att ett syskons arvingar träder i dess ställe om syskonet är avlidet. Detta innebär att syskonen och syskonbarnen till de avlidna syskonen har en arvsrätt. Av 2 kap. 1 § 2 st. ÄB framgår att arvingarna ska taga lika lott. Detta innebär att alla tre syskonen har en arvsrätt om 1/3-del. Barnen till de avlidna syskonen delar således lika på syskonets del (t.ex. om ett avlidet syskon har två barn delar de på 1/3-del dvs. de får 1/6-del var av den totala kvarlåtenskapen).

I detta fallet finns det ett testamente som anger att hela kvarlåtenskapen ska tillfalla en kyrklig Lägergård. En arvinge har däremot rätt att få ut sin laglott som är hälften av arvslotten. För att få ut laglotten måste dock arvingen påkalla jämkning i testamentet, enligt 7 kap. 3 § ÄB. Detta innebär att du vid t.ex. bouppteckningen anger att du jämkar testamentet med anledning av att du vill få ut din laglott.

Syskonens arvslott var på 1/3-del vilket innebär att varje syskons laglott utgör 1/6-del av kvarlåtenskapen. Är du ensam barn till ett av de avlidna syskonen övertar du hela dennes del dvs. 1/6-del. Är ni däremot flera barn delar barnen lika på syskonets (deras föräldrars) del. T.ex. om 2 barn blir varje barns del 1/12-del av den totala kvarlåtenskapen (1/6-del delar i 2).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsingar

Therese Wibrink
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå17 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-06-27 18:10
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (671)
2019-09-01 Är det värt att undersöka om det finns tillgångar att ärva efter våra far trots testamente och äktenskapsförord?
2019-08-31 Om ett barns rätt att ta arv i en förälders vinst från bostadsrätt efter dödsfall
2019-08-31 Hur mycket kan föräldrar testamentera bort till en annan bröstarvinge?
2019-08-29 Vad har jag rätt till när det gäller arv?

Alla besvarade frågor (72930)