Laglott och arv

Hej! Hur stor är laglotten? Vi är 3syskon. 1av syskonen skall ta över släktgården. Marknadsvärdet är 6250000:- Efter skatt & mäklarsrvode blir det kvar ca 4490000:- Syskon 1 skall betala 2800000:- Resterande 1690000:- blir gåva. Vi är inne på att skriva en del av gåvan som förskott på arv. Frågan är hur stor del som anses vara laglotten för barn 2&3

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag förstår din fråga som att du vill veta hur man beräknar en bröstarvinges laglott. För att besvara detta så utgår jag från att släktgården är den enda kvarlåtenskapen efter arvlåtaren. Jag kommer även att förklara sambandet mellan gåva och förskott på arv.

Förskott på arv
Det finns en presumtion om att gåvor till bröstarvingar utgör förskott på arv om arvlåtaren levde vid gåvotillfället (6 kap 1 § ÄB). Tidpunkten för gåvan framgår inte av frågan så jag kommer förklara detta som om arvlåtaren levde vid gåvotillfället. Om syskon 1 är barn till arvlåtaren så är denne bröstarvinge och gåvan presumeras då utgöra förskott på arv.

Laglott
Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott (7 kap 1 § ÄB). Laglottsrätten tillkommer endast bröstarvingar och gör att de inte kan göras helt arvslösa genom testamente. Om inget testamente finns ska ni syskon dela kvarlåtenskapen jämnt mellan er. Detta kallas arvslotten. Hälften av detta utgör laglotten. Laglotten kan inte testamenteras bort, om detta skulle ske har bröstarvingen rätt att påkalla jämkning i testamentet för att få ut sin laglott (7 kap 3 § ÄB)

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Lars BergströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”