FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTLaglott27/05/2019

Laglott och arv

Hej! Hur stor är laglotten? Vi är 3syskon. 1av syskonen skall ta över släktgården. Marknadsvärdet är 6250000:- Efter skatt & mäklarsrvode blir det kvar ca 4490000:- Syskon 1 skall betala 2800000:- Resterande 1690000:- blir gåva. Vi är inne på att skriva en del av gåvan som förskott på arv. Frågan är hur stor del som anses vara laglotten för barn 2&3

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den här typen av frågor regleras i ärvdabalken (ÄB). Jag förstår din fråga som att du vill veta hur man beräknar en bröstarvinges laglott. För att besvara detta så utgår jag från att släktgården är den enda kvarlåtenskapen efter arvlåtaren. Jag kommer även att förklara sambandet mellan gåva och förskott på arv.

Förskott på arv
Det finns en presumtion om att gåvor till bröstarvingar utgör förskott på arv om arvlåtaren levde vid gåvotillfället (6 kap 1 § ÄB). Tidpunkten för gåvan framgår inte av frågan så jag kommer förklara detta som om arvlåtaren levde vid gåvotillfället. Om syskon 1 är barn till arvlåtaren så är denne bröstarvinge och gåvan presumeras då utgöra förskott på arv.

Laglott
Hälften av den arvslott, som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott (7 kap 1 § ÄB). Laglottsrätten tillkommer endast bröstarvingar och gör att de inte kan göras helt arvslösa genom testamente. Om inget testamente finns ska ni syskon dela kvarlåtenskapen jämnt mellan er. Detta kallas arvslotten. Hälften av detta utgör laglotten. Laglotten kan inte testamenteras bort, om detta skulle ske har bröstarvingen rätt att påkalla jämkning i testamentet för att få ut sin laglott (7 kap 3 § ÄB)

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga, om inte så är du välkommen att ställa en ny fråga.

Vänligen,

Lars BergströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?