Laglott, klander av testamente och förskott på arv

2020-09-03 i Laglott
FRÅGA
ArvsrättTvå arvtagare. Den ena 1/4 den andra 3/4 Enl testamente.Sommarställe gavs bort 2001 till 3/4, hade ej råd ha. Gav tillbaka o därefter fick son till 3/4 överta. 2006.Både 3/4 samt son fått pengar av föräldrar.1/4 kräver enl kränkt arvslott 1 miljon.Kan 1/4 kräva pengar av 3/4 min son? Han är ju ej arvsberättigad. På gåvobrev står dessutom skall ej ses som förskott på arv.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag har vissa svårigheter att förstå din fråga. Jag tolkar dock din fråga som att följande omständigheter föreligger. Det finns två arvtagare, låt oss kalla dem X och Y, som enligt ett upprättat testamente ska ärva 25 % respektive 75 % av testatorns kvarlåtenskaps värde. Y fick en fastighet i gåva av testatorn 2001 med förbehåll om att gåvan inte skulle anses utgöra förskott på arv, men gav tillbaka den någon gång innan 2006 varefter den 2006 åter skänktes bort av testatorn, denna gång till Y:s son. Såväl X som Y är barn till testatorn och har fått penninggåvor av vederbörande. X anser nu att vederbörandes rätt till "arvslott" är kränkt, något som jag med hänsyn till att vederbörande är upptagen som arvtagare i testamentet tolkar som att det i själva verket handlar om laglott. Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Utredning

Enligt 6 kap. 1 § ÄB ska gåvor som en arvlåtare i sin livstid gett till bröstarvingar betraktas som förskott på arv om inte annat har föreskrivits. I 7 kap. 1 och 3 §§ ÄB fastslås att bröstarvingar gemensamt har rätt till hälften av kvarlåtenskapen i så kallad laglott och att testamenten som strider mot detta kan klandras på denna grund i syfte att bröstarvingarna ska få utfå hälften av kvarlåtenskapen att dela på. En sådan jämkning måste av bröstarvingen påkallas inom sex månader från att vederbörande tagit del av testamentet.

I ditt nu aktuella fall är det min uppfattning att den arvtagare som enligt testamentet ska erhålla ¼ av kvarlåtenskapens värde, av mig kallad X, inte kan få igenom en jämkning av testamentet. Om jag tolkat din fråga korrekt och X precis som Y är en bröstarvinge till testatorn beror detta på att vederbörande kommer få ut sin laglott om testamentet verkställs i nuvarande skick. Annorlunda uttryckt kan man säga att testatorn är fri att genom testamentet förfoga hur vederbörande vill med hälften av sin kvarlåtenskap medan andra hälften är öronmärkt för bröstarvingarna att dela på. Sålunda har X och Y rätt till 25 % av kvarlåtenskapen vardera som laglott medan de övriga 50 % alltid kommer fördelas enligt testamentet. I detta fall innebär det att de kvarvarande 50 % kan tillfalla Y utan att X kan påverka det. Om X inte är en bröstarvinge finns än mindre möjlighet för X att begära jämkning av testamentet eftersom vederbörande inte har någon rätt utöver vad testamentet föreskriver. Om X är en bröstarvinge men Y inte är det skulle dock X kunna begära jämkning eftersom X då i egenskap av ensam bröstarvinge har rätt till hälften av kvarlåtenskapen, vilket då är mer än de 25 % som vederbörande har rätt till enligt testamentet. Jag uppfattar det dock som att så inte är fallet. Avseende frågan om förskott på arv kan den enligt min uppfattning inte påverka X:s ställning eftersom det förordnats i gåvobrevet att det inte rört sig om förskott på arv och en gåva till ett barnbarn medan barnbarnets förälder är i livet inte kan avräknas som förskott på arv.

Handlingsplan

Jag kan tyvärr inte ge dig en konkret rekommendation eftersom jag inte vet tillräckligt om de närmare omständigheterna i ditt fall. Jag hoppas att mitt svar ändå var till hjälp!

Med vänlig hälsning
Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (822)
2021-04-17 Kan man undvika att ens barn ärver efter man dör?
2021-04-10 Förlorar jag rätten till min laglott om jag inte väcker talan inom rätt tid?
2021-04-07 Kan bröstarvinges barn ärva hela kvarlåtenskapen genom testamente
2021-03-31 Det förstärkta laglottsskyddet

Alla besvarade frågor (91294)