Laglott - Inskränkning i testationsfriheten

2017-01-01 i Laglott
FRÅGA
Hej jag har 4 barn jag har skrivit testamente på ett av barnen 100/% vad är det som gäller vid min död.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt råder en stor testationsfrihet, vilket innebär att man i princip är fri att testamentera sin egendom som man vill förutsatt att man är behörig som testator samt att testamentet uppfyller vissa formkrav . Det finns dock några inskränkningar i testationsfriheten. En av dessa inskränkningar är bröstarvingarnas rätt till laglott.

Enligt 7kap. 1§ Ärvdabalken är en bröstarvinges laglott hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen. Eftersom du har 4 barn är i ditt fall varje barns arvslott 25% av kvarlåtenskapen enligt 2kap. 1§ Ärvdabalken, laglotten blir således 12,5 % av kvarlåtenskapen. För att få ut sin laglott krävs att man enligt 7kap. 3§ Ärvdabalken jämkar testamentet inom 6 månader.

Alltså kan de tre barnen som ej är med i testamentet, vid din död, jämka testamentet och på så sätt erhålla 12,5 % vardera av kvarlåtenskapen. Det fjärde barnet har således rätt till 62,5 % av kvarlåtenskapen.

För att förtydliga kan man ta som exempel att du vid din död har en kvarlåtenskap om 200 000kr. Arvslotten för dina bröstarvingar är då enligt lag 50 000kr, därmed blir laglotten 25 000kr. De tre barnen har då genom jämkning rätt till 25 000kr vardera och barnet som är med i testamentet har rätt till 125 000 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav Wahlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (803)
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid
2020-12-30 Kan man minska särkullbarns arv?
2020-12-30 Hur beräknas bröstarvingars laglott ifall ett förskott på arv givits?

Alla besvarade frågor (88110)