Laglott - Inskränkning i testationsfriheten

Hej jag har 4 barn jag har skrivit testamente på ett av barnen 100/% vad är det som gäller vid min död.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt råder en stor testationsfrihet, vilket innebär att man i princip är fri att testamentera sin egendom som man vill förutsatt att man är behörig som testator samt att testamentet uppfyller vissa formkrav . Det finns dock några inskränkningar i testationsfriheten. En av dessa inskränkningar är bröstarvingarnas rätt till laglott.

Enligt 7kap. 1§ Ärvdabalken är en bröstarvinges laglott hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvingen. Eftersom du har 4 barn är i ditt fall varje barns arvslott 25% av kvarlåtenskapen enligt 2kap. 1§ Ärvdabalken, laglotten blir således 12,5 % av kvarlåtenskapen. För att få ut sin laglott krävs att man enligt 7kap. 3§ Ärvdabalken jämkar testamentet inom 6 månader.

Alltså kan de tre barnen som ej är med i testamentet, vid din död, jämka testamentet och på så sätt erhålla 12,5 % vardera av kvarlåtenskapen. Det fjärde barnet har således rätt till 62,5 % av kvarlåtenskapen.

För att förtydliga kan man ta som exempel att du vid din död har en kvarlåtenskap om 200 000kr. Arvslotten för dina bröstarvingar är då enligt lag 50 000kr, därmed blir laglotten 25 000kr. De tre barnen har då genom jämkning rätt till 25 000kr vardera och barnet som är med i testamentet har rätt till 125 000 kr.

Hoppas du fick svar på din fråga!

MVH

Gustav WahlbergRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”