Laglott i Sverige och Danmark

2016-12-05 i Laglott
FRÅGA
jag undrar hur det fungerar med testamente mot arvsrätt.om någon testamenterar sitt arv till en person, hur fungerar det med arvsrätt?Exempel: en person testamerar sitt arv till en person men det finns ett barn till i sammanhanget som inte är en del av familjen så att säga.Har barnet fortfarande rätt till halva arvet eller är det testamentet som gäller först och främst?Har hört att det finns en minimum procentsats som gäller men stämmer det?Hur gäller detta i Sverige resp Danmark?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna du eftersöker är det som inte juridiken berör det så kallade laglottsskyddet. Laglotten innebär att en bröstarvinge (ett biologiskt eller adopterat barn) alltid har rätt till hälften av sin förälders tillgångar. Detta gäller även om föräldern testamenterat sin förmögenhet till någon annan och det görs ingen skillnad på om barnet bor med familjen eller inte. Har en förälder testamenterat att all sin egendom ska gå till person A, men person B och C är bröstarvingar till föräldern kan B och C klandra testamentet och få ut hälften av hälften (25%) vardera.

Är föräldern gift och det är barn utanför äktenskapet, sker då först en bodelning och sen görs laglottsprövningen. Det betyder att om ett gift par i giftorättsgods har 120 kronor och den ena föräldern (med barn B och C utanför äktenskapet) avlider, görs först en bodelning så att makarna har 60 kronor vardera. Av detta utgör laglotten 30 kronor vilket de två barnen delar på (15 kronor vardera).

Är barnen inom äktenskapet ärver de först när båda föräldrar gått bort.

I Danmark ser den här rätten ut lite annorlunda, men skyddet finns där med. I Danmark ärver efterlevande make/maka och bröstarvingar hälften vardera, direkt vid föräldern/makens bortgång. Laglottsskyddet här består av en fjärdedel av arvslotten, det vill säga att både bröstarvinge och make/maka är berättigade 1/8 var av förmögenheten.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen med en ny!

Med vänlig hälsning,

Anonym Anonym
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86921)