Laglott i Finland

2015-10-31 i Laglott
FRÅGA
Hej! Min pappa gick nyligen bort och jag är enda barnet. Han och hans fru (inte min mamma) bodde i Finland och vi hade dålig kontakt pga hans missbruk. Han har ett testamente med sin fru samt äktenskapsförord som jag inte vet vad det innehåller. Hon berättade dock att han i testamentet skrivit att jag inte får något vid hans död. De egendomar som finns är en bostadsrätt samt en sommarstuga. Kan han göra mig arvslös? Hur fungerar detta? Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga.

I Finland regleras frågor om arv i den finska ärvdabalken. Jag utgår från att din far var finsk medborgare. Reglerna om laglott är i huvudsak densamma i Finland som i Sverige.

Enligt 7 kap. 1 § finska ärvdabalken har du i egenskap av bröstarvinge och särkullsbarn rätt att få ut din laglott direkt efter din fars frånfälle. Laglotten utgör hälften av din fars kvarlåtenskap. Det innebär således att din far endast kan testamentera bort ena halvan av sin kvarlåtenskap. Enligt 7 kap. 5 § 1 st. finska ärvdabalken är ett testamente utan verkan gentemot dig till den del det hindrar dig att få ut din laglott ur kvarlåtenskapen eller inskränker din rätt att förfoga över egendom som tillkommer dig som laglott.

För att få ut din laglott måste du dock enligt 7 kap. 5 § 3 st. finska ärvdabalken tillkännage testamentstagaren, dvs. den person som enligt testamentet ärver din fars kvarlåtenskap (av frågan antar jag att det är din fars fru), ditt anspråk på laglott genom stämningsman (stämningsman är en person som anlitas av domstol eller myndighet för delgivningsuppdrag) eller på något annat bevisligt sätt inom sex månader från att du delgivits testamentet, dvs. tagit del av testamente på det sätt som anges i 14 kap 4 § 1 st. finska ärvdabalken.

Delgivning enligt 14 kap. 4 § 1 st. finska ärvdabalken ska ske genom att testamentstagaren (antagligen din fars fru) genom stämningsman eller på annat sätt bevisligen delge dig testamentet. Du ska även samtidigt få en bestyrkt kopia av testamentet. Om testamentet gjorts muntligen ska du få en bestyrkt kopia av domstolens protokoll över förhör med testamentsvittnena eller någon annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll. Av dina upplysningar i frågan ser jag det inte som att du delgivits enligt 13 kap. 4 § 1 st finska ärvdabalken eftersom du inte ens fått se testamentet. Du bör meddela din fars fru om din rätt till laglott.

Hoppas att du fick svar på din fråga, har du flera frågor är du välkommen att vända dig till Lawline.

Vänliga hälsningar,

Bartu Bugdayli
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88291)