Laglott för särkullsbarn

2016-04-23 i Laglott
FRÅGA
Hej, jag är 46 år gammal och har vuxit upp i stort sett utan kontakt med min far. Efter att han lämnade mig och min mor (som han var gift med när jag föddes) har han gift om sig och fått två barn till som är vuxna nu. Min far börjar bli till åren. Jag undrar: är jag garanterad något arv efter honom? Vore det möjligt för honom att göra mig i praktiken arvlös genom att exempelvis skriva över hus och dylikt på sin fru eller mina halvsyskon medan han ännu lever?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som bröstarvinge till din far har du vid hans bortgång rätt till din arvslott direkt trots att han nu är omgift, 3 kap. 1 § ärvdabalken. Detta är emellertid ingen garanti för att du kommer ärva hela din pappas kvarlåtenskap. Det finns först och främst en regler som kallas basbeloppsregeln, vilken ger din pappas efterlevande maka rätt till ca 170.000 kr ur kvarlåtenskapen.

Din pappa kan även genom testamente bestämma hur arvet efter honom ska fördelas. Skulle din far genom testamente bestämma att all egendom ska gå till hans nuvarande maka, eller barn, är du som bröstarvinge trots detta emellertid alltid garanterad en del av arvet. Denna del kallas för laglott och utgörs enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken av hälften av den arvslott som du har rätt till. Om du är ensamt särkullsbarn till din far har du således som arvslott då rätt till 1/3 av kvarlåtenskapen (din fars nya fru ärver de två tredjedelar som din fars två nya barn har rätt till). Har din far genom testamente bestämt att du inte ska få något arv alls, har du trots detta då rätt enligt lagen att få hälften av din arvslott.

För att sammanfatta har du som arvslott rätt till 1/3 av kvarlåtenskapen, eller 1/6 av kvarlåtenskapen som laglott om din far testamenterat bort arvet.

Den sista delen av din fråga har även denna att göra med laglotten. Det kan ibland finnas skäl till att en arvlåtare försöker ge bort egendom under sin livstid till utvalda bröstarvingar eller ge bort egendom på sin dödsbädd. Egendom som ges bort, men som en arvlåtare kan tänkas ha nytta av fram till sin död, t.ex. sin bostad eller bil, ska trots detta läggas till kvarlåtenskapen för att beräkna värdet på din laglott. Om din far är döende och bestämmer sig för att ge bort hus, pengar och all annan egendom till sin fru eller sina nya barn, kan du som bröstarvinge väcka talan i domstol inom ett år efter bouppteckningen, 7 kap. 4 § ärvdabalken.

Det finns således goda chanser för dig som bröstarvinge, och särkullsbarn, att få del av arvet efter din far. Som förklarat beror arvets storlek till stor del på om din far skrivit ett testamente, eller på annat sätt skänkt bort sin egendom till sin nya fru eller barn. Om du tycker att svaret är oklart eller om du har ytterligare frågor är du välkommen att kommentera nedan.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Tack för snabbt, tydligt och uttömmande svar!
2016-04-24 10:12
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (774)
2020-10-27 Hur stor är laglotten?
2020-10-26 Hur beräknas lag och arvslott?
2020-10-22 Laglott och Testamente
2020-10-22 Får man ge större gåvor och utbetalningar till sina barnbarn?

Alla besvarade frågor (85430)