Laglott för särkullbarn

2021-10-08 i Laglott
FRÅGA
Hej.Jag är särkullbarn,Nu har min fosterfar gått bort,Mor o bonusfar har 2gemensamma barn.i deras testamente står det att det kvarlåtenskap ska delas till deras gemensamma barn,efter att mor gått bort.vad gäller för mej som särkullbarn?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om du har rätt till arv från din mor trots att hon har testamenterat till hennes två andra barn.

Reglerna om arv finns i ärvdabalken.

Bröstarvingars arvsrätt
Bröstarvingar, dvs barn, har rätt till arv från sina föräldrar (2 kap. 1 § ÄB). Om en förälder har flera barn är huvudregeln att varje barn ärver lika stor del (2 kap. 1 § andra stycket ÄB).

Vad händer när föräldern har testamenterat kvarlåtenskapen?
En bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, en laglott är hälften av vad bröstarvingen skulle ha fått om testamente inte fanns. Exempel: Om ni är tre syskon skulle du (om det inte fanns något testamente) få 1/3 av din mors kvarlåtenskap i arv. Din laglott är hälften av det, dvs 1/6 av kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ÄB). Du har alltså enligt lag rätt att få ärva din mor, oavsett om hon har upprättat ett testamente.

Hur kan du gå tillväga för att få din laglott?
För att kräva ut sin rätt till laglotten kan man påkalla jämkning av testamentet (7 kap. 3 § ÄB). När en person som upprättat testamente går bort ska testamentstagaren (i detta fall dina halvsyskon) informera dig som arvinge om testamentet och be dig godkänna det (14 kap. 4 § ÄB). För att påkalla jämkning ska arvingen då inom 6 månader meddela att denne inte godkänner testamentet och gör anspråk på sin laglott. Om testamentstagaren inte accepterar anspråket på laglotten så har du rätt att väcka talan i domstol (7 kap. 3 § tredje stycket som hänvisar till 14 kap ÄB).

Sammanfattning:
Du som bröstarvinge har alltid rätt till din laglott i arv från din mor oavsett om det finns ett testamente. När din mor går bort så måste du delges och godkänna testamentet. Om du vill få ut din laglott måste du då berätta att du kräver ut din laglott. Om dina halvsyskon inte accepterar det så har du rätt att väcka talan i domstol.

För att undvika en sådan situation är min rekommendation att be din mor att skriva in i testamentet att det inte gäller den del du enligt lag har rätt att få ut (din laglott).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Maja Kristiansson-Gran
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (866)
2021-10-15 Kan biologiska barn göras arvlösa?
2021-10-15 Förstärkta laglottsskyddet vid gåva
2021-10-14 Fördelning av arv - orubbat bo och laglott
2021-10-08 Laglott för särkullbarn

Alla besvarade frågor (96429)