Laglott för särkullbarn

2016-11-19 i Laglott
FRÅGA
Hej,En fråga om vårt pågående arvskifte som vi väldigt gärna vill ha hjälp med.Min make har gått bort. Jag har två barn sen tidigare och min man ett dvs. 3 särkullebarn. Vi har ett gemensamt barn. Min mans barn vill ta ut sin laglott.Testmentet är skrivet så här.1.Den av oss som överlever den andre ska med fri förfoganderätt erhålla den först avlidnes kvarlåtenskap.Vid den sist avlidnes frånfälle ska den andel som den efterlevande har erhållit med fri förfoganderätt tillfalla den först avlidnes bröstarvingar med fördelning enligt lag. medan den andel som den efterlevande innehar med äganderätt ska tillfalla dennes bröstarvingar med fördelning enligt lag.2. Det är vår uttryckliga vilja att denna sista vilja respekteras.Skulle bröstarvinge till den först avlidne trots ovanstående önskemål ändå utkräva sin laglott vid den först avlidnes bortgång ska denna ej erhålla någon ytterligare andel i boet vid den sist avlidnes frånfälle. Dennes andel ska då istället fördelas mellan i första hand den först avlidnes bröstarvingar som ej utkrävt sin laglott och i andra hand den efterlevandes bröstarvingar.Den avlidnes giftorättsgods 2 000 000:-Den efterlevandes giftorättsgods 2 100 000:-Ingen enskild egendom.Fråga:Hur räknar vi ut hur mycket laglotten är som särkullebarnet önskar ta ut nu?Vore jätte tacksam om vi kunde få hjälp med detta.Med vänlig hälsningLotti
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det första ska en bodelning göras utifrån ert giftorättsgods. Den sammanlagda summan blir då 4 100 000 kr, vilket ska delas på två, alltså utgör 2 050 000 kr din makes kvarlåtenskap. Av detta har du rätt till 50% med full äganderätt, och resterande 50% med fri förfoganderätt där 25% ska tillfalla ert gemensamma barn när du avlider (och självklart även din kvarlåtenskap till hen), och 25% din makes särkullbarn direkt. Detta är alltså arvslotten.

Man har rätt att själv förskriva om sitt kvarlåtenskap ett testamente, så länge bröstarvingar fortfarande får ut sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten. Alltså har din makes särkullbarn rätt till hälften av sin arvslott (25%) - det vill säga 12,5% av din makes arv.

12,5 % av 2 050 000 kr är 256 250 kr, och det är den laglotten ert särkullbarn har rätt att ta ut.

Lagrummen som används är 3:1 Ärvdabalken samt 7:1 Ärvdabalken.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Andrea Sedvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (805)
2021-01-18 När kan en bröstarvinge begära sin laglott vid ett testamentsförordnande?
2021-01-17 Testamente mellan sambor
2020-12-31 Fördela egendom genom testamente och bröstarvinges rätt till laglott
2020-12-31 En bröstarvinges möjlighet att få ut sitt arv i förtid

Alla besvarade frågor (88282)