Laglott, efterarv och särkullbarn

2020-06-28 i Efterarv
FRÅGA
Hejsan! Min mamma och pappa var gifta när min pappa gick bort! Min pappa hade ett barn sedan tidigare som han inte haft någon kontakt med alls! Nu är är bouppteckningen klar och vi har fått hem papper som vi ska skriva på ! Hans son vill nu ha ut en del av sin laglott! Sen står det att resten skall gå till min mamma med fri förfogande rätt ( Vad betyder det ?) sen står det även att den dagen hon går bort skall han och jag dela på resterande av det som finns kvar? Enligt mig så ska han endast ha 25% av sin laglott sen är det klart , varför skulle han helt plötsligt ärva av min mamma och samtidigt få hälften av allt + sin laglott den dagen min mamma går bort? Det känns inte rätt och dessutom är vi inte heller nöjda med han som ska sköta bodelningen då han känns väldigt nonchalant gentemot oss! Med Vänliga Hälsningar Tack för hjälpen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

När det kommer till frågor om arv hittar vi svaren i Ärvdabalken (ÄB).

Fri förfoganderätt
Att ärva med fri förfoganderätt innebär bland annat att man ärver egendomen med vissa förbehåll. Man får exempelvis inte får lov att testamentera bort den eller ge bort den som gåva (3 kap 2 § ärvdabalken, ÄB).

Efterarvsrätt
Du och din din pappas son har rätt till efterarv efter din pappa när din mamma går bort. Här är det alltså arvet efter din pappa som är aktuellt, även om ni inte ärver honom förrän din mamma går bort. Huvudregeln är att du och din halvbror ska ärva en lika stor kvotdel av din mammas kvarlåtenskap som arvet efter din pappa utgjorde i hela hennes förmögenhetsmassa när han gick bort (3 kap 2 § ÄB).

Exempel: Om din pappas kvarlåtenskap utgjorde 10% av din mammas förmögenhetsmassa ska hans arvingar, du och din halvbror, ärva 10% av hennes kvarlåtenskap när hon går bort.

Laglott
Om du och din pappas son är din pappas enda barn är era arvslotter hälften var av er pappas kvarlåtenskap och era laglotter består av hälften av arvslotterna (7 kap. 1 § ÄB). En bröstarvinge har alltid rätt att ärva sin laglott. För att få ut den direkt ska arvingen begära jämkning, vilket det verkar som att din pappas son har gjort. Ni kan alltså inte kräva att han endast ska ärva 25% av sin laglott. Utöver laglotten har han dessutom rätt till efterarv på resten av sin arvslott när din mamma går bort.

Sammanfattningsvis
När din pappa gick bort hade både du och din halvbror rätt att få ut era laglotter (hälften av era arvslotter, det vill säga en fjärdedel av er pappas arv vardera). När din mamma går bort har ni rätt till efterarv efter er pappa eftersom din mamma ärvt hans kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Det är då ni har rätt till en lika stor kvotdel av din mammas kvarlåtenskap som arvet efter din pappa utgjorde i hela hennes förmögenhetsmassa när han gick bort, minus laglotten om den begärts ut tidigare.

När din mamma går bort är det bara hennes arvingar som ärver hennes kvarlåtenskap. Din halvbror har alltså inte rätt till hennes arv.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och lycka till

Med vänlig hälsning,

Sanna Warnemyr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (776)
2021-04-29 Kan jag få ta del av min mammas arv när min pappa har skaffat ny partner?
2021-04-28 Beräkning av kvotdel vid efterarv
2021-04-26 Hur fördelas arvet efter min farbror när den efterlevande maken avlidit?
2021-04-22 Räknas pengagåva till barn som förskott på arv?

Alla besvarade frågor (92043)