Laglott då egendomen förflyttats

Blir jag utan laglott efter min demens fars bortgång? Hans sambo med sin fullmakt sen 2011 ( utan min vetskap) har flyttat sparade pengar från fars kapitalkonto till sitt eget konto nästa 7 år innan far flyttade till demensboende.... bodde där i tre månader innan han dog. Han sparade 2000 varje månad i kapitalkonto i många år är borta.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Laglotten är reglerad i 7 kap. Ärvdabalken. Det enda skyddet som arvsrättsligt finns för att förhindra att den avlidne förbrukar sina pengar eller ger ut gåvor och därmed kringgår laglotten finns i 7 kap. 4 § Ärvdabalken. Där föreskrivs det att om arvslåtaren har gett bort egendom på ett sätt som jämställs med ett testamente kan man borste från den gåvan när man beräknar laglotten. Ett exempel på det skulle vara om en arvslåtare ger gåvor på sin dödsbädd och därmed minskar den egendom som kan utges till bröstarvingarna. Då denna gåva skedde långt innan din fars död har jag svårt att se att 7 kap. 4 § Ärvdabalken kan tillämpas. Isåfall finns inget arvsrättsligt skydd för laglotten i detta fall.

Möjligen skulle sambons agerande vara brottsligt enligt 10 kap. Brottsbalken eller i vart fall en överträdelse av den fullmakt som utfärdats. Från den information som finns i frågan går detta dock inte att besvara.

Hoppas du fick svar på din fråga!


Jakob PeräRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000