Laglott, arvslott och partisk boutredningsman

Hej, min svärfar har gått bort och efterlämnar sig tre biologiska barn. Han upprättade ett testamente där han skriver bort ena barnet. Testamentet är korrekt upprättad osv. Nu vid bouppteckningen uppgav ena barnet att hen vill jämka testamentet och vill på så sätt få ut sin laglott. Vi har då förstått att hon efter det har rätt till en sjättedel av arvet, stämmer det? Kan hon bestrida på något sätt att få en tredjedel trots att det finns ett testamente? Vi har en bouppteckningsman men det känns som hen är partisk. Ena barnet säger att om hen inte får 1/3 så kommer hon dra det så lång det går och då kan det bli 0 kr att dela på. Upplevs som ett hot. Därför frågar vi nu, kan hen driva det så långt? Varför ska man då göra ett testamente om en bröstarvinge kan kräva/driva att få hela sin arvslott trots att den avlidne inte önskade det? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).


Tolkning av frågan


Din svärfar lämnar efter sig tre biologiska barn. Han gjorde ett testamente där han skrev bort ena barnet och det upprättades korrekt. Nu vill detta barnet jämka testamentet och få ut sin laglott. Din fråga angående detta är om hon har rätt till sin laglott ändå och hur stor andel hon har rätt till.


Gällande att “driva det så långt att det blir 0 kr att dela på” för att få arvslotten förstår jag tyvärr inte riktigt vad du menar att barnet ska göra. Även om det känns som ett hot så finns det inte något som barnet kan göra, utifrån min tolkning av situationen. Som du kommer se under rubriken “Fråga kring arvslott” så finns det ingen möjlighet för barnet att kräva sin arvslott.


Jag kommer även behandla kring att “bouppteckningsmannen” känns partisk. Däremot antar jag att du menar boutredningsman och kommer utgå från att det är det du menar.


Laglotten


Hälften av den så kallade arvslotten har barnet rätt till kallas laglott, se 7:1 ÄB. Det vill säga utgångspunkten är att din svärfars egendom ska delas lika på barnen enligt 2:1 ÄB. Därmed skulle de få en tredjedel av egendomen vardera. Däremot nu när din svärfar har testamenterat bort ett av barnens del har denne rätt till hälften av den del hen skulle haft rätt till. Detta blir precis som du säger en sjättedel av egendomen.


Du frågar om barnet kan “bestrida detta” även om det finns testamente. Genom det barnet har gjort, det vill säga jämka, har barnet “bestridit” testamentet och ska få rätt till sin laglott. Om det skedde inom sex månader från att barnet erhöll testamentet så ska barnet ha rätt till sin laglott (7:3 ÄB).


Fråga kring arvslott


Det finns ingen möjlighet för barnet att få sin arvslott. Som förklarat ovan så kan barnet kräva sin laglott men rätten till arvslotten är precis som du tänker testamenterad att inte tillfalla det barnet. Att barnet vill ha sin arvslott spelar ingen roll och du har rätt i hur du tänker, det vill säga att testamentet ska följas.


Partisk boutredningsman


En dödsbodelägare kan ansöka hos tingsrätten för att få en boutredningsman förordnad (19:1 ÄB). Syftet med boutredningsmannen är att ta hand om förvaltningen i arvskiftet. Hela poängen är att denne ska vara opartisk i detta. Om en boutredningsman är opartisk finns det möjlighet att denne entledigas (19:5 2st ÄB). Att vara partisk kan vara en sådan grund som är så pass olämplig att denne ska entledigas. Det är tingsrätten som kan avgöra att personen är olämplig.


Låt oss säga att denne boutredningsmannen byts ut men att barnet fortsätter skapa problem i arvskiftet. Då kan ni ansöka om att få en skiftesman som får fria händer att göra ett så rättvist arvskifte som möjligt. Det som föreskrivs i 17 kap 1–4 och 6–9 ÄB om bodelning, bodelningsförrättare och make ska gälla i fråga om arvskifte, skiftesman och delägare i boet (23:5 ÄB). Detta arvskifte kan dock klandras till tingsrätten inom fyra veckor från en av dödsbodelägarna (se 17:8 2st ÄktB).


Vad kan du göra nu?


Har du mer frågor får du gärna ställa dem till oss eller om du vill ha mer personlig hjälp kan du boka tid med en av våra jurister (se länk).


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”