Lagligt att dela trådlöst internet?

2013-06-30 i Övriga brott
FRÅGA
Innebär det någon risk för mig att dela mitt internet trådlöst till övriga i vårt kollektiv (det måste väl vara lagligt med öppet nätverk?) Blir jag per automatik då skyldig om någon gör något olagligt? Hur fungerar bevisbördan för mig i ett sånt läge att bevisa att jag är oskyldig (utåt ser det väl ut som att det är jag?)
SVAR

Hej!

Det är inte olagligt att ha ett öppetnätverk. Det är emellertid förenat med en del risker. Om någon i ditt kollektivskulle begå en brottslig gärning via Internet, är det du som står på abonnemangetsom blir utgångspunkten för utredningen. Om till exempel fildelning sker genomditt abonnemang kan domstol besluta om att din Internetleverantör ska gerättighetsinnehavaren dina personuppgifter. Om rättighetsinnehavaren vill få utskadestånd går frågan vidare till civil domstol. Åklagaren måste dock kunna bevisavem gärningsmannen är för att en fällande dom ska ske. Du blir med andra ordinte automatiskt skyldig bara för att abonnemanget står i ditt namn, utanåklagaren måste uppfylla beviskraven. En eventuell husrannsakan ochbeslagtagning av datorer skulle ske i ditt hem. Eftersom du bor i kollektivskulle det förhoppningsvis framgå vem som är den skyldige, då alla datorer meddess innehåll/Internettrafik skulle beslagtas.

Jag rekommenderar dig att du beaktardessa risker innan du beslutar dig för om du vill ha ett öppet nätverk ellerinte.

Med vänliga hälsningar

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (960)
2021-06-17 Är det brottsligt om någon utsätter mig för kränkande tillmälen?
2021-06-16 Preskriptionstid för barnpornografibrott
2021-06-16 straff vid penningtvättsbrott
2021-06-14 Får man ha en katana på allmän plats?

Alla besvarade frågor (93266)