FrågaAVTALSRÄTTAvtal28/02/2019

Lagligt att bedriva pokerklubb?

Lagligt att driva privat poker klubb sluten krets , privata spel proffsspelare amatörer höga summor

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Eftersom att frågan berör pokerklubb som är att anse som en lotteriverksamhet, blir lotterilagen (LL) tillämplig, 1 § 3 st. LL. För att man ska få bedriva pokerklubb, krävs det tillstånd enligt 9 § LL. För att få tillstånd, måste vissa rekvisit vara uppfyllda. Det ska dels bedrivas på ett lämpligt sätt samt ta hänsyn till hälsomässiga skyddsfaktorer, 10 § LL. För att bedriva pokerklubb krävs vidare att du är en ideell förening, 15 § LL. Du kan alltså inte som privatperson anordna en pokerklubb.

Mitt råd till dig är således att i första hand bilda en ideell förening, för att sedan ansöka om tillstånd. På så sätt kan du lagligen driva en pokerklubb.

Hoppas du är nöjd med ditt svar och välkommen åter!

Med vänlig hälsning,

Filip BraunRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning