Laglighetsprövning samt lämplighetsprövning

2017-12-24 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej.Jag läser programmet Offentlig Förvaltning på Göteborgs Universitet och just nu läser vi Offentlig Rätt. Där har man tagit upp Laglighetsprövning samt Lämplighetsprövning men jag blir inte klok på orden. Vad betyder de egentligen och när används de?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

En laglighetsprövning blir aktuell exempelvis när en kommunmedlem överklagar ett beslut som en kommun har fattat. Det som då prövas är om kommunen i fråga har fattat ett beslut utanför sina befogenheter eller i strid mot gällande lagar och regler. Med andra ord så sker ingen lämplighetsprövning - man prövar inte beslutets lämplighet utan enbart dess laglighet. Av detta följer att man enbart kan välja mellan att upphäva eller inte upphäva beslutet. Att ändra beslutet innebär ju en prövning av dess lämplighet.

Om beslutet angår dig som enskild kan du överklaga genom förvaltningsbesvär. I dessa fall sker även en lämplighetsprövning och beslutet kan såväl ändras som upphävas.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johan Luca
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (707)
2022-01-22 Var ska man folkbokföra sig?
2022-01-17 Kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär?
2022-01-17 Är man ersättningsskyldig i förhållande till utföraren när denne blir nekad utbetalning för gjort RUT-avdrag?
2021-12-31 Får HVB-hem besluta om utegångsförbud?

Alla besvarade frågor (98703)