Laglig arvsrätt för barn

2016-10-19 i Laglott
FRÅGA
En familj - mor, far och två barn. Mor avlider, far lever vidare och skriver testamente att bara ena barnet (a) ska ärva. Finns det någon laglig rätt för det andra barnet (b) att ärva, typ arvslott/laglott? Eftersom modern avlidit tidigare innan testamentet skrevs, ärver barn (b) något där?Föräldrarna har skrivit att de sitter i orubbat bo.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar det av frågan som att modern och fadern i detta fall var gifta och att inget av barnen är särkullbarn (barn från annat äktenskap/förhållande) så jag kommer att besvara frågan utifrån det.

Regler om arv finns i ärvdabalken, som förkortas ÄB, se lagen här.

Då en make avlider, i detta fall modern, ska makens kvarlåtenskap tillfalla den efterlevande maken, i detta fall fadern, enligt 3 kap 1 § ÄB. Hälften av kvarlåtenskapen som modern lämnade efter sig ska tillfalla hennes bröstarvingar (barnen), men detta först efter att fadern avlidit. Barnen får i detta fall vänta på sitt arv från sin mor till fördel för sin far. Den efterlevande maken, i detta fall fadern, får inte testamentera bort den del av moderns kvarlåtenskap som ska tillfalla barnen. Detta framgår av 3 kap 2 § ÄB.

Alltså får fadern inte göra barnet arvslös från modern, men fadern kan heller inte göra barnet arvslös från fadern. enligt 7 kap 1 § ÄB har bröstarvingar (barn) rätt till sin laglott som utgör hälften av arvslotten. Om fadern till exempel lämnar efter sig 100 000 kr som de två barnen får dela på utgör deras arvslott 50 000 kr var. Laglotten är hälften av arvslotten, i detta fal 25 000 kr. Detta kan fadern alltså inte testamentera bort. Om fadern ändå har testamenterat bort det ena barnet måste barnet påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap 3 § ÄB för att få ut sin laglott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (810)
2021-02-28 När har man rätt till sin laglott? Hur stor är laglotten?
2021-02-26 Kan särkullbarns arv begränsas och kan fastighet överlåtas till barn?
2021-01-31 Bröstarvinges rätt att jämka ett testamente
2021-01-31 Kan barnen bestrida gåva vid sambos död

Alla besvarade frågor (89876)