Lägga upp annans text på egen hemsida

Hej!

Jag funderar på att skapa en internetsida där jag använder matematikuppgifter från kursböcker och förklarar hur man ska lösa dem.

Jag är osäker på hur det fungerar med upphovsrättslagen - vore mitt fall kopiering och där med förbjudet?

Jag hade tänkt att göra det till en affärsidé - dvs att jag tar ut en avgift för att en person ska få tillgång till dessa uppgifter (men främst mina lösningar!)

Ett exempel på en uppgift som finns i bok är (exempel borttaget i upphovsrättsligt syfte).

Är det olagligt för mig att ha denna skrivna text på en kommersiell hemsida?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna som påverkar din affärsidé finns i upphovsrättslagen (URL).

Det korta svaret på din fråga är att det sannolikt inte är tillåtet för dig att lägga upp uppgifterna på hemsidan. Du riskerar att göra upphovsrättsintrång om du gör det. Här under går jag igenom varför det blir så.


Vilket skydd har böckerna?

Kursböckerna som du tänkt använda dig av skyddas av upphovsrätt eftersom de är litterära verk (1 § URL). Det är inte bara böckerna i helhet som skyddas utan även delar av böckerna såsom enskilda uppgifter i dem skyddas.

Att böckerna är skyddad av upphovsrätt innebär att den som skapat böckerna har ensamrätt till en mängd saker (2 § URL). Till exempel är det bara den som har upphovsrätten som får göra kopior av texten i böckerna. Att göra en kopia skulle till exempel kunna vara att ta en bild av texten men också bara att skriva av texten.

Upphovsrättsinnehavaren är också den enda som har rätt att dela med sig av den egna texten till allmänheten. Det är därför till exempel inte tillåtet för någon annan att ladda upp texten på nätet så att fler personer kan få tillgång till den.


Kan man ändå använda sig av uppgifterna?

Det finns vissa undantag till ensamrätterna som jag beskrev ovan. Vill man göra en kopia för helt privat bruk är det till exempel okej, så länge man bara kopierar en begränsad del av texten (12 § URL).

Det kan även vara okej att göra enskilda citat ur en text för att använda dem i en egen text (22 § URL). Ska man göra ett citat måste man alltid göra det med god sed. God sed kan till exempel innebära att man använder citat för att lyfta egna ställningstaganden eller kritisera en text. Ett citat ska alltid göras med ett lojalt syfte gentemot den som har upphovsrätten.


Fungerar affärsidén?

Det är svårt att säga helt säkert vad som skulle vara upphovsrättsintrång i din situation och var gränsen går mellan vad som är tillåtet och otillåtet. Men sammanfattningsvis bedömer jag att det finns en stor risk för att din affärsidé skulle kunna göra intrång i andras upphovsrätt.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Hanna RosenqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000