Lägga ned förundersökning pga bristande bevisning vid narkotikabrott?

2021-06-17 i Narkotikabrott
FRÅGA
Min fd. sambo har vid en husrannsakan blivit häktad för misstanke om grovt narkotiabrott och olaga vapeninnehav. Han har suttit häktad i minst 3 månader. Nu berättar hans mamma att förundersökningen är nerlagd pga bristande bevisning om vem som äger narkotikan. Detta trots att man värderat narkotikan till ca 1miljon kronor. Kan detta vara sant?Kan han inte åtalas för inneha av narkotikan även om man inte kan besvisa vem som äger den?Vapeninnehavet utreds fortfarande. Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innehav av narkotika är olagligt, 1 § 6 punkten narkotikastrafflagen. För att ett narkotikabrott ska ha begåtts krävs dock att vissa förutsättningar är uppfyllda.

- Befattningen med narkotikan måste vara olovlig. Exempelvis utgör det inte något brott när en person som arbetar på Tullverket beslagtar narkotika.

- Din fd. sambo måste haft uppsåt i förhållande till att det som din fd. sambo tar i befattning med är narkotika. Det krävs dock inte att din fd. sambo vet att just det ämne som man har befattning med är narkotikaklassat.

I din fd. sambos situation förstår jag det som att det rör sig om befattning i form av innehav av narkotika, 1 § 6 punkten narkotikastrafflagen. Denna punkt omfattar i princip all form av olovligt handhavande med narkotika.

Det framgår inte i din fråga om det var vid husrannsakan som narkotikan återfanns eller om det bara råder misstanke om att narkotika av ett värde på cirka 1 miljon svenska kronor kunde tänkas finnas i bostaden.

Med innehav avses i första hand att man har narkotikan i sin besittning. Det framgår inte av din fråga om din fd. sambo haft narkotikan i sin besittning, alltså rådighet över narkotikan. Det kan i så fall tänkas vara på denna grund som förundersökningen lagts ned.

Sammanfattning
Ja, en förundersökning kan läggas ned på grund av bristande bevisning.

Skäl för att lägga ned en förundersökning kan exempelvis utgöras av att bevisningen är otillräcklig, 23 kap. 4 a § rättegångsbalken.

En förundersökning som lagts ner kan dock återupptas om ny bevisning uppkommer.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefine Ljungberg Palm
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (552)
2021-10-11 Är Tetrahydrocannabinol olagligt?
2021-10-07 Påföljdsalternativ vid narkotikabrott
2021-10-03 Är det tjänstefel av polis att inte rapportera eller bötfälla ringa narkotikabrott?
2021-09-12 Permission en månad efter grovt narkotikabrott?

Alla besvarade frågor (96428)